Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdanställdas medverkan avgörande för det nationella IT-stödets framgång

Publicerad: 17 oktober 2007, 04:45

13 företrädare för vårdens IT-leverantörer skriver om förutsättningarna för en lyckad IT-satsning.


I Sverige genomförs nu en unik och välkommen nationell satsning för att etablera en samordnad och gemensam IT-infrastruktur för vården. Arbetet bygger på den IT-strategi för vård och omsorg som berörda parter utarbetade under åren 2005–2006. Från IT-industrin välkomnar vi denna kraftsamling. Då arbetet ännu befinner sig i en inledande fas vill vi dela med oss av några erfarenheter och synpunkter som vi ser som avgörande:

Låt vårdens professioner ha en central roll: Engagera slut-användarna tidigt och på ett meningsfullt sätt. Erfarenheterna från till exempel National Health Services gigantiska IT-satsning i England visar på vikten av att fokusera och engagera vårdens professioner i förändringsarbetet. Bara på detta sätt kan man säkerställa ett positivt engagemang men också lösningar som är väl anpassade till vårdens konkreta vardag.

Undvik ”svenska krusbär”: ”Blott Sverige svenska krusbär har” är en vacker devis men den passar inte i detta sammanhang. Den ambition som antagits av huvudmännen innebär att Sverige lägger sig i framkant internationellt när det gäller utveckling och införande av säkerhets- och kommunikationslösningar i vården. Det finns erfarenheter från andra länder där liknande processer resulterat i utveckling av nationellt anpassade ”stuprörslösningar” som inte följer internationell standard eller internationella rekommendationer. Att detta på sikt ger dyra IT-lösningar som är svåra att anpassa till internationella modeller är självklart. Som leverantörer ser vi självklart fördelar av att Sverige går i bräschen på detta område – så länge som utvecklingen resulterar i lösningar som också på sikt kan användas internationellt.

Finn former för löpande granskning och utvärdering av resultaten: Av och till återkommer debatten om värdet av IT-satsningar inom vården. Det är en välkommen diskussion som vi länge efterlyst från industrin. Våra erfarenheter visar att IT på många sätt ger förutsättningar för fantastiska förbättringar och kvalitetsvinster. Patientsäkerhet och valfrihet kommer i fokus. Effektivitet och samverkan kan lyftas till nya nivåer. Samtidigt ser vi att dessa vinster ofta är svåra att mäta och beskriva. De hälso- och samhällsekonomiska fördelarna hamnar därför alltför ofta i skuggan av investeringskostnader och prislappar.

När nu denna ambitiösa nationella satsning förbereds föreslår vi att man säkerställer att utveckling och resultat verkligen kan följas och mätas under hela processen. Precis som läkemedelsindustrin utvecklat modeller för att vetenskapligt belägga effekter av olika farmaka och dess samhällsekonomiska betydelse – önskar vi att effekterna av de moderna IT-stöden granskas och analyseras. Både när det gäller kvalitetsvinster och ekonomiska effekter.

Ett sådant löpande granskningsarbete ger dessutom möjligheter till nödvändiga korrigeringar under resans gång. Det ger naturligtvis också kunskap om satsningen verkligen ger de önskade effekterna. Vi är övertygade om att detta ambitiösa program för en sammanhållen och modern IT-infrastruktur för den svenska vården är försvarbart ur såväl nytto- som ekonomiskt perspektiv. Bara en genomtänkt modell för kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan säkerställa att denna värdering kan göras på faktabaserat underlag. IT-industrin har både intresse och kunskaper för att ett sådant program skyndsamt etableras.

Det är med både stolthet och entusiasm som vi förbereder oss för den massiva satsning som den nya IT-strategin för svensk vård innebär. Det finns naturligtvis en kommersiell aspekt som är väsentlig. Men inget företag har någon nytta av affärer som inte ger avsedda effekter. Vi vill därför med dessa synpunkter lämna vårt bidrag för att säkerställa framgång och maximal nytta för vården och i slutändan för oss alla, som patienter.

Lena Furmark Löfgren, Marcus Claus, Håkan Nordgren, Mars Larson, Jan Larsson, Hans Almvide, Eva Brolin, Christer Björkendahl, Håkan Peterson, Bengt Arne Sjöqvist, Ove Utberg, Lars Johannesson, Pia Kullström

Lena Furmark Löfgren, Microsoft, är ordförande i Sjukvårdens it-leverantörsförening, Slits. Marcus Claus, Brainpool, Håkan Nordgren, Cambio, Mars Larson, Oracle, Jan Larsson, Systeam, Hans Almvide, Lorensbergs communications, Eva Brolin, Siemens, Christer Björkendahl, Tieto Enator, Håkan Peterson, Capgemini, Bengt Arne Sjöqvist, Ortivus, Ove Utberg, Hewlett Packard, Lars Johannesson, IBM, Pia Kullström, WM Data. Samtliga företag är medlemmar i Slits.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev