Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vården av långtidssjuka i covid måste säkerställas”

En av två kliniker för ME/CFS lägger ned, trots att mycket tyder på att behovet kommer att öka markant, skriver Catarina Wahlgren (V). (2 kommentarer)

Publicerad: 2 februari 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Catarina Wahlgren, sjukvårdspolitiker för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Foto: David Lagerlöf


Ämnen i artikeln:

ME/CFS

Hjärndimma, feber, kronisk värk och trötthet som inte går att vila bort. Det är symtom som de med långtidscovid vittnar om. Det är också symtomen på ME/CFS, en infektionsutlöst sjukdom. Nu lägger en av två kliniker för denna grupp ned, trots att mycket tyder på att behovet kommer att öka markant efter pandemin. Jag oroas över denna utveckling. 

Mer och mer uppmärksamhet riktas nu mot personer som blivit långtidssjuka i sviterna efter covid-19. Representanter från tre olika patientföreningar skriver om detta på Aftonbladet debatt den 24 januari. Flera av de symtom som långtidssjuka covidpatienter drabbas av sammanfaller med symptom som ME/CFS-sjuka patienter har. Det är en grupp som länge kämpat för att få adekvat vård då symtom som trötthet, feber och hjärndimma ofta inte tas på allvar eller ses som psykosomatiska.

ME/CFS debuterar ofta efter en svår infektion. Enligt representanter för Riksförbundet för ME-patienter så ses alltid en ökning av långtidssjuka i ME/CFS i samband med elaka influensastammar och pandemier. Och det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda med covid-19. Under 2020 har vården varit extremt centrerad kring den akuta vården av covidpatienter, vilket är naturligt. Att förhindra att människor avlider är förstås högsta prioritet. Men nu måste vi höja blicken och sätta in insatser för personer som trots månader av vila inte blir av med sina symptom.

Det här handlar om en patientgrupp som redan innan pandemin fått vänja sig vid att bli missförstådda eller inte trodda av vare sig vården eller Försäkringskassan. Även om vi inte i dag vet hur vi ska bota patienterna eller göra dem fria från sina symtom, så finns det många åtgärder som vården kan göra för att lindra flera av besvären.

Det har länge varit svårt för patienter med ME/CFS att få en adekvat vård i Sverige. Många går länge innan de får en korrekt diagnos, och när de väl får sin diagnos finns det två kliniker där de kan få hjälp: Bragée ME-center och stiftelsen Stora Sköndals ME/CFS-mottagning, som båda ligger i Stockholm. 

Nyligen meddelade Stora Sköndal, som i dag tar emot 600 patienter, att de kommer att lägga ner behandlingen av denna grupp. Detta beror, enligt deras egen hemsida, på att det är svårt att rekrytera tillräckligt många specialistläkare för att komma upp i den nivå av patienter som regionens ersättningssystem kräver för att inte gå med förlust. Patienterna kommer att remitteras tillbaka till sin husläkare. 

Bragée ME-center tar i dag emot 1 100 patienter och verksamheten är, enligt handlingarna till regionens avtalsutskott den 3 februari, föremål för en fördjupad uppföljning då hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått signaler om att avtal med regionen kanske inte följs.

I Vänsterpartiet ser vi med oro på framtiden om inte Region Stockholm skyndsamt skapar förutsättningar för att ta emot ett ökat antal patienter med långtidscovid och ME/CFS. Det behöver finnas specialistcentrum, men det behöver också finnas gedigna kunskaper på vårdcentralerna för att snabbt kunna identifiera symtomen och ge rätt stöd och vård till patienterna. Den borgerliga koalitionens Vårdval neurologisk rehabilitering ger inte rätt förutsättningar för detta. Vänsterpartiet vill att behovet utreds och att ett tillräckligt antal mottagningar säkerställs genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, direktupphandling och regionens egna verksamheter. 

Vi har lagt en skrivelse i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd där vi frågar hur styret ämnar hantera denna fråga och väntar nu på svar. Ett svar som vi hoppas innebär snabb och professionell vård av en grupp vars låga livskvalitet annars riskerar att permanentas. 

Catarina Wahlgren, sjukvårdspolitiker för Vänsterpartiet i Region Stockholm

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-02-09

ME/CFS är en multifaktoriell, somatisk sjukdom. I ett flertal fall är utlösande faktor en persisterande infektion i de övre luftvägarna orsakad av bakterien Staf.aureus. Vid besvär, som vid en persisterande rinosinuit i mer än sex månader, tag en näsodling och fråga efter växt av Staf.aureus.

Vid växt behandla med nässköljning, nässköljarspruta från apoteket, nasala steroider och stafylokockantibiotika.

Göran Falck, allmänläkare, docent i allmänmedicin

 

2021-02-03

Behövs verkligen dessa mottagningar? Jag är öppen för ny vetenskap och det faktum att vi inte vet allt i nuläget. Dock tror jag många, främst inom primärvården delar min bild av att me/cfs och långtidscovid i många fall ses som ytterligare en löst definierad kriteriediagnos för en grupp reaktionsmönster som alltid har cirkulerat, främst i primärvård. Själv tycker jag att psykologiska och inlärningsbaserade förklaringsmodeller ofta känns mer applicerbara än biomedicinska modeller. Man har kanske länge levt i en icke hållbar situation privat eller i arbetet. En sjukdom blir droppen som får en att tippa. Skriverier om okända tillstånd med svårtillgänglig hjälp stärker föreställningen och känslan av att vara drabbad, och den indirekta belöningen blir att man slipper krav i arbete och hem så länge symptomen kvarstår. Enkel beteendeinlärning men inte funktionellt i längden. Här behöver man tidigt stöd i att bryta snarare än att vidmakthålla föreställningen om sjukdom. Specialistkliniker som mer bygger på särintresse och icke evidensbaserade behandlingar än expertis och vetenskap tror jag inte är lösningen.

Självklart finns undantag, men kroppsligt friska människor gynnas ej av överdiagnostik.

jn

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ME/CFS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev