Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vården behöver fler specialistsjuksköterskor

Publicerad: 29 augusti 2007, 04:00

Regeringen måste skjuta till pengar för att öka antalet platser på KI, skriver Birgitta Rydberg.


Hälso- och sjukvården är en framtidsbransch med högt utvecklingstryck och ständigt nya kunskaper. Det innebär ett ständigt behov av ny och uppdaterad kompetens. För vården i Stockholms län och övriga Sverige spelar Karolinska institutet, KI, en nyckelroll. I ett brev till utbildningsministern uppmanar jag regeringen att i höstens budget utöka antalet utbildningsplatser på KI.

Det talas mycket om behovet av nya läkare och fler platser på läkarutbildningarna, inte minst sedan ändrade regler gjort de danska utbildningarna mindre lättillgängliga för svenska studenter. I vårdens verklighet ser vi också ett stort behov av en rad andra professioner, där KI har utbildningar som de kan och vill stärka: Psykologer, med kommande stora pensionsavgångar och ett ökande behov för stärkta psykosociala insatser i primärvården. Medicinska fotvårdare, främst för diabetespatienterna.

Folkhälsovetare, vars tvärvetenskapliga helhetssyn blir allt viktigare.

För att vi ska klara vården är specialistsjuksköterskorna en strategisk grupp. Bristen är stor på flera områden som IVA, röntgen och anestesi. Där gör landstinget egna utbildningsinsatser, men långsiktigt krävs en ordinarie lösning inom det statliga utbildningsväsendet. KI är berett att öka utbildningarna av specialistsköterskor och har en förberedd lösning med sina samarbetspartner, de stiftelsedrivna Ersta Sköndals, Sophiahemmets och Röda Korsets högskolor, om att dessa då kan ta över mer av grundutbildningen.

I dag är KI ett tungt forsknings­universitet i Sverige och internationellt men en betydligt mindre utbildningsinstitution.

Mer av den världsledande forskningen borde kunna komma vår vård till del genom fler utbildningsplatser i en så kreativ miljö. I dag levereras betydligt mer utbildning än vad staten betalar för. Om så krävs borde regeringen kunna hitta varaktig finansiering för fler utbildningsplatser på KI genom en omfördelning av resurser.

De medicinska utbildningarna måste dimensioneras efter verkligheten.

Birgitta Rydberg

Birgitta Rydberg (fp)
 är landstingsråd för sjukvårdsfrågor inom Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev