Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vården behöver mångfald”

Vi tror inte att vi får en bättre vård i Sverige genom att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar, skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund, i en replik. (4 kommentarer)

Publicerad: 23 februari 2022, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Foto: Stina Stjernkvist / TT


Ämnen i artikeln:

LäkarförbundetPrivat sjukvård

Tack för möjligheten att klargöra vår ståndpunkt som tydligt framgår i vårt remissvar. Vården brister i tillgänglighet och kontinuitet. Bakom de privata sjukvårdsförsäkringarna återfinns en oro över att vården inte levererar behandling i tid utan att köerna slingrar sig för långa. Där finns säkert också en vetskap om att dagens vård är ojämlik. Inte för att några få har en privat sjukvårdsförsäkring utan för att vården varierar med postadressen. I en del regioner är köerna korta medan de i andra slingrar sig långa. I vissa regioner får du en snabb behandling för en cancerdiagnos medan du i andra får vänta avsevärt längre. Det är en icke-likvärdig vård som beror på hur vi organiserar ansvaret för vården – inte på de privata sjukvårdsförsäkringarna.   

Läkarförbundet står upp för Hälso- och sjukvårdslagen och dess principer om vård efter behov och vård på lika villkor. Det är det som benämns en likvärdig vård, en jämlik vård.

Läs mer: ”Läkare, skärp er och försvara vård på lika villkor” 

I vårt remissvar på utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar inleder vi med att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor och utgå från patientens behov. Vi konstaterar att de privata sjukvårdsförsäkringarna utgör en liten del av den vård som erbjuds i dag. Det finns förvisso en viss utveckling för fler privata sjukvårdsförsäkringar och vi ser det som ett tydligt symtom på att den offentliga vården inte räcker till. Den huvudsakliga orsaken bakom ökningen är att den offentliga vården inte har rätt förutsättningar. När vården inte klarar sina åtaganden vänder sig många till andra alternativ.

Men vi tror inte att vi får en bättre vård i Sverige genom att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar. 

Det är ett problem om de med privata försäkringar går före i kön eller tränger ut vård som andra patienter väntar på, men det är inget vi eller utredningen med säkerhet vet är fallet. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade i en rapport i mars 2020 att personer med sjukvårdsförsäkringar på gruppnivå ges vård snabbare än personer inom den offentligfinansierade vården, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov. Men rapporten visade samtidigt att det är svårt att visa hur patienter i den offentligt finansierade vården påverkas av privata sjukvårdsförsäkringar och att enskilda personer eller arbetsgivare som tecknar privata sjukvårdsförsäkringar gör det för att de vill ha insatser som de inte anser sig få i det offentliga systemet. Den visade också att det är osäkert hur befolkningens förtroende och vilja att betala skatt kan påverkas på sikt. 

Läkarförbundet vill ha en mångfald av olika utförare. Det är bra för vården, för dess anställda men framförallt är det bra för patienterna som stärks i sin självständighet när de kan välja vårdgivare. 

Många olika vårdgivare i primärvården och i öppen specialistvård stärker patienternas valmöjligheter och bidrar till bättre tillgänglighet. Med rätt utformade regelverk bidrar en mångfald till en utveckling för jämlik vård, förbättrad folkhälsa och ökad medicinsk kvalitet. Vårdgivare i olika driftsformer och olika storlek skapar också utrymme för ett effektivt resursutnyttjande. Det bidrar till nya arbetssätt, bättre organisering av arbetet och höjd produktivitet. 

Det finns omfattande brister i den svenska vården. Dålig tillgänglighet, långa köer, dålig kontinuitet, ojämlik vård beroende på var du bor in landet och en vårdskuld som har växt under pandemin. Det är de reella problemen i vården – inte de privata sjukvårdsförsäkringarna. Läkarförbundet föredrar att adressera de verkliga problemen genom att föreslå lösningar som gör skillnad.  

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund 

 

Replik på:

”Läkare, skärp er och försvara vård på lika villkor”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-04-04

”Det är ett problem om de med privata försäkringar går före i kön”. Vadå OM? Det är väl precis det som är meningen med försäkringen? Jag förstår överhuvudtaget inte hur ett system med privata sjukvårdsförsäkringar kan påstås vara förenligt med jämlik vård. 

Jag misstänker att vi är en del medlemmar som allvarligt överväger huruvida läkarförbundet ska få fortsatt förtroende att företräda oss efter detta remissvar.

Rebecca Stenberg, ST-läkare allmänmedicin

 

2022-02-28

Liksom Jesper Eriksson bedrövad över detta svar, som också framstår som okunnigt och naivt. Jag är väldigt tveksam till om majoriteten av förbundets medlemmar skriver under på detta!

ST Onkologi 

 

2022-02-24

Om en vårdgivare samtidigt erbjuder vård till både försäkringsfinansierade / offentliga patienter är det för mig naivt att tro att vinsten inte kommer ha företräde framför behovet.

Martin Johansson

 

2022-02-24

Jag ställer mig frågande varför mitt förbund har svängt så radikalt i denna ytterst viktiga fråga. 

Heidi Stensmyren (med Thorvaldsson) skrev denna artikeln för inte alls länge sedan;

https://www.dn.se/debatt/privata-sjukvardsforsakringar-underminerar-offentlig-vard/

Har förbundets medlemmar ändrat åsikt? Har åsikterna efterfrågats? Jag är bedrövad att läkarförbundet skrivit detta remissvar. Överväger att gå ur facket för första gången.

Jesper Eriksson

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev