Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vården behöver moderna HR-lösningar”

Publicerad: 16 november 2015, 06:00

Att snabbt fylla personalluckor är avgörande för patientsäkerhet och möjligheterna att leva upp till vårdgarantin, skriver Bemanningsföretagen.


I den pågående debatten om vårdens kompetensförsörjning saknas bemanningsbranschen, som optimerar vården genom att tillföra mer personal än som egentligen finns tillgänglig. Det samlade greppet riskerar att slinta utan ett strategiskt tänk kring hyrpersonal.

S-ministrarna Gabriel Wikström och Helene Hellmark Knutsson gör på dagensmedicin.se den 5 november en korrekt analys av det brådskande behovet av åtgärder. De har också identifierat problemområden som vårdens förmåga att rekrytera, utbilda och behålla sin personal, att personalen bör göra vad de är utbildade till och därtill utlovar de ett utökat antal utbildningsplatser.

Gott så. Men bemanningsbranschen är en viktig pusselbit som Wikström och Hellmark Knutsson förlorat. I en replik från den 13 november resonerar Cecilia Widegren (M) i rätt riktning med fler karriärvägar och långsiktig personalstrategi. Både ekonomi och vårdgaranti kan förbättras genom att agera mer strategiskt kring vårdbemanningstjänster. Inhyrning behövs. Av landstingens personal är cirka 20 000 helt frånvarande årligen. Att snabbt fylla personalluckor är avgörande för patientsäkerhet och möjligheterna att leva upp till vårdgarantin. Hyrpersonal innebär många fördelar:

■ Högre produktivitet då hyrpersonalen fokuserar på vårdinsatser.
■ Ökad vårdtillgänglighet ger minskade kostnader via tidiga vårdinsatser.
■ 11 000 läkarkonsultationer/dag på vårdcentraler (Läkarförbundets undersökning av primärvårdens bemanning, 2013).
■ Minskade kostnader då närvarande personal ger effektivare nyttjande av operationssalar, vårdcentraler och andra faciliteter.
■ Minskade kostnader med effektivare nyttjande av vårdtid (till exempel frånvarande narkossköterska gör hela resterande operationsteam sysslolöst).

Inhyrning står för 0,7 procent av vårdens totala kostnader, vilket är en blygsam summa för att uppfylla vårdgarantin. När det offentliga hyr in personal bör man kartlägga behoven och agera efter resultaten. Först då kan arbetsgivaren ta strategiska beslut om personalresurserna, om bemanningen ska ske genom att anställa eller hyra in.

Som part bistår bemanningsbranschen för att optimera den svenska vården. Branschens adelsmärke är moderna HR-lösningar för inhyrning, rekrytering, omställning, utbildning och entreprenadlösningar. Vi träffar gärna de debattintresserade politikerna för att diskutera hur vi på bästa sätt stöder vården.

Relaterat material

”Nu tar vi ett samlat grepp om kompetensförsörjningen”

”Smit inte undan ansvaret, ministern!”

HENRIK BÄCKSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev