Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vården behöver prioritera behandling för obesitas”

Publicerad: 4 mars 2020, 06:00

Jenny Vinglid, generalsekreterare i Riksförbundet Hälsa oberoende av storlek, HOBS. Joanna Uddén Hemmingsson, ordförande i Svensk förening för obesitasforskning, SFO. Torsten Olbers, ordförande i Svensk förening för obesitaskirurgi, SFOK.

Foto: Mathilda Ahlberg (Jenny Vinglid)

Personer som lider av obesitas får en vård som är både bristfällig och ojämlik, skriver tre debattörer med anledning av World Obesity Day i dag, 4 mars.


Allt fler svenskar drabbas av sjukdomen obesitas (fetma), men få får den vård de behöver. Sjukvården är i stället inriktad på att behandla dess följdsjukdomar. Det är ologiskt, inhumant och ett gigantiskt resursslöseri.

I Sverige lever enligt Folkhälsomyndigheten var sjätte svensk med obesitas. Förekomsten ökar stadigt och har enligt världshälsoorganisationen WHO tredubblats globalt de senaste 30 åren. Svåra följdsjukdomar som cancer, diabetes och hjärta-kärlsjukdom ökar. Baserat på data från Global Burden of Disease beräknas obesitas i dag ligga bakom vart tionde förlorat levnadsår i Sverige.
Patientorganisationen Hälsa oberoende av storlek, HOBS, har utifrån data från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi och Statistikmyndigheten SCB beräknat att i dag lever nästan 300 000 vuxna svenskar med svår obesitas (BMI>35) och att av dessa har en tredjedel, cirka 110 000 personer, en fetmarelaterad följdsjukdom. Det är denna grupp som i olika behandlingsriktlinjer brukar vara målgruppen för specialistsjukvård. Trots det får bara en av fem någon form av öppen specialistvård eller slutenvård.

Samhället som helhet har mycket kvar att göra för att vända utvecklingen med att allt fler drabbas av obesitas. Vårt fokus ligger dock nu på vad hälso- och sjukvården kan och bör göra för de svårt sjuka som inte får den behandling de så trängande behöver.

Det finns i dag en bred vetenskaplig samstämmighet kring hur en bra obesitasvård ska vara uppbyggd och organiserad. Olika sorters riktlinjer finns, både i Sverige och internationellt, som beskriver hur vård och behandling ska genomföras. Dessa riktlinjer är eniga om att de svårast sjuka behöver mer vård och ska prioriteras, samt att bra obesitasvård bygger på tre grundläggande behandlingsinsatser i multidisciplinära team – livsstilsförändringar, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling.
Prioriteringar i svensk hälso- och sjukvård ska ske enligt de etiska principer som riksdagen beslutat om. De innebär att hälso- och sjukvårdens resurser bör fördelas till dem som har de största behoven, de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten. Tyvärr verkar det inte gälla personer som lider av obesitas, som får en vård som är både bristfällig och ojämlik.

De två relativt nya läkemedel som finns för behandling av obesitas ingår inte i högkostnadsskyddet. Den ena substansen är rabatterad – men gäller bara för den som har följdsjukdomen typ 2-diabetes. Rabatten gäller inte för den som enbart har obesitas, trots att det ofta är fetma som leder till att man får typ 2-diabetes.

Tyvärr är utvecklingen illavarslande även när det gäller obesitaskirurgi. Allt färre personer opereras och bland dem som opereras är det enligt statistik från Vården i siffror allt fler som finansierar operationen ur egen ficka.

En rapport från HOBS har visat att i dag lägger hälso- och sjukvården femton gånger mer resurser på att behandla svåra följdsjukdomar till obesitas än på att behandla grundsjukdomen.

Det är tydligt att svensk hälso- och sjukvård behöver prioritera behandling för patienter med obesitas. Socialstyrelsen genomför för närvarande en förstudie för att ta beslut om att starta arbetet med nationella riktlinjer för obesitasvården. Det är dags att börja prioritera obesitas som den svåra sjukdom det är!

JENNY VINGLID, JOANNA UDDÉN HEMMINGSSON, TORSTEN OLBERS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev