söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vården fortfarande inte jämställd men - utvecklingen går åt rätt håll

Publicerad: 12 mars 2008, 05:23

Beslutsfattarna står inför fortsatta utmaningar när det gäller att kartlägga orsakerna till skillnader mellan kvinnor och män, skriver Olivia Wigzell och Ingrid Schmidt.


Jämställdhetsarbetet inom hälso- och sjukvården har givit resultat, men det finns fortfarande skillnader mellan kvinnor och män när det gäller bedömning och behandling.

Ett exempel är att män har betydligt fler vårdtillfällen på sjukhus än kvinnor i diagnoser som både kan förebyggas och behandlas framgångsrikt inom den öppna vården. Ett annat exempel är att kvinnor mindre ofta än män vårdas på stroke­enhet, vilket enligt riktlinjerna är den rekommenderade vårdformen.

Arbetet med öppna redovisningar och jämförelser av vårdresultat har bidragit till större medvetenhet i landstingen och hos vårdgivarna och man redovisar och analyserar i allt större utsträckning vård- och verksamhetsstatistik uppdelad på män och kvinnor. Flera vårdgivare har uppmärksammat könsrelaterade skillnader i vård, behandling och stöd, och arbetar mer aktivt med att analysera orsakerna till funna skillnader. Kunskapen ökar om könsrelaterade skillnader. Inom hjärtsjukvården finns i dag tack vare genusmedicinsk forskning mer kunskap om skilda symtombilder.

Enligt nationella enkäter finns det numera få eller inga skillnader i bedömning av bemötandet i vården - i stort sett upplever både män och kvinnor att de blir bemötta med respekt av hälso- och sjukvården.

Här visar ibland enskilda studier på andra resultat - men det verkar inte finnas några systematiska skillnader till mäns eller kvinnors nackdel. Ett viktigt område är omhändertagande av våldsutsatta kvinnor – här  visar olika kartläggningar på betydande variationer  i kunskap och beredskap mellan olika verksamheter i vården.

Uppföljningen av jämställdhets­arbetet som Socialstyrelsen har gjort visar att samtliga landsting har lagt fast mål om jämställdhet i allmänna policydokument och att hälften arbetar med jämställdhetsindikatorer. Dock är det bara fyra landsting som har utvecklat metoder för kontinuerlig uppföljning av jämställdhetsutvecklingen.

Vi har i uppföljningen också sett att det fortfarande finns en hel del skillnader i hälso- och sjukvårdens bedömningar och insatser mellan kvinnor och män som närmare måste analyseras. Några exempel:

■ Män har fortfarande en betydande överdödlighet i en rad sjuk­domar som kan behandlas framgångsrikt inom hälso- och sjuk­vården, så kallad åtgärdbar dödlighet.

■ Män har betydligt fler vårdtillfällen på sjukhus än kvinnor  i dia­gnoser som både kan förebyggas och behandlas inom den öppna vården.

■ Kvinnor vårdas inte lika ofta på strokeenhet som män och är också mindre nöjda med strokevården.

■ Kvinnor väntar fortfarande längre än män på operation för gråstarr och har också längre väntetider till planerade hjärtoperationer.

Socialstyrelsen arbetar för en ökad jämställdhet, bland annat genom att integrera genusperspektivet i de nationella riktlinjerna, utveckla indikatorer för jämlikhet, och genom att följa upp och analysera hälso- och sjukvården.

Vår uppföljning visar glädjande nog att utvecklingen i flera bemärkelser är positiv. Samtidigt står beslutsfattarna inom hälso- och sjukvården inför fortsatta utmaningar när det gäller att kartlägga orsakerna till de skillnader som ändå finns samt att utforma strategier för ökad jämställdhet och jämlikhet.

Ingrid Schmidt, Olivia Wigzell

Ingrid Schmidt
är projektledare och

Olivia Wigzell
är enhetschef vid Socialstyrelsen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev