torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vården kan inte vänta på ännu en utredning”

Vi har förslag på åtgärder som staten kan agera på redan nu, i stället för att vänta in en gigantisk utredning om huvudmannaskap, skriver Tobias Alfvén, Svenska läkaresällskapet.

Publicerad: 31 maj 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tobias Alfvén, ordförande, Svenska läkaresällskapet

Foto: Jesper Zerman


Ämnen i artikeln:

Svenska läkaresällskapetPrimärvård

I partiledardebatten den 7 maj i SVT lyste återigen hälso- och sjukvården med sin frånvaro. Kanske beror det på att regeringen har aviserat en kommande stor utredning om vårdens huvudmannaskap. Men många av problemen i hälso- och sjukvården kan inte vänta på ännu en ny utredning. Primärvården behöver stärkas och vårdplatsbristen lösas. Svenska läkaresällskapet, SLS, har förslag på åtgärder som regeringen kan genomföra redan nu.

SLS arbetar för bästa möjliga hälsa för alla. För detta krävs gemensamma krafttag. Vi från professionen behöver bidra, likaså regionerna och kommunerna som huvudmän för vården.

Läs mer: VGR: Undanta vårdpersonal från anmälningsplikt

Men det krävs även att staten bidrar. Även om vården främst styrs via regionerna och kommunerna finns det mycket som staten kan göra. Detta framgår av Tidöavtalet, som styr regeringens politik under mandatperioden. Det handlar om ökad styrning i form av ekonomiska resurser, lagar, förordningar och föreskrifter samt nationell samordning och utvärdering. Att det trots detta stora ansvar inte läggs större fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor i rikspolitiken är ett svaghetstecken.

I Tidöavtalet står att det ”kommer att utarbetas och genomföras politiska reformer för att kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning”. Detta är frågor som SLS arbetar med och vi har ett antal förslag till åtgärder. Flera av dessa kan staten agera på redan nu, i stället för att vänta in en gigantisk utredning om vårdens huvudmannaskap. Våra förslag löser inte alla problem i hälso- och sjukvården, men de utgör viktiga pusselbitar i en förbättrad hälso- och sjukvård.

Många av lösningarna kokar ner till att vi behöver ett bättre resursutnyttjande genom att ge vård på rätt vårdnivå, en bättre kompetensförsörjning och en ökad nationell samordning.

Vad gäller vårdnivån har vi sagt det förr: primärvården måste stärkas! Finansiering av fler ST-tjänster under en övergångsperiod krävs för att säkerställa ett tillräckligt antal specialister i allmänmedicin. De miljarder som staten årligen ger till regioner och kommuner för omställningen till en god och nära vård måste börja ge resultat. Utvärderingar (1,2) visar att satsningen inte når ut till vårdens medarbetare, eller till patienterna, i någon större utsträckning.

Det behövs en hållbar arbetsmiljö och ett avgränsat uppdrag med listade patienter samt bättre förutsättningar för fortbildning och forskning. En god kompetensförsörjning handlar även om läkares kompetens. För detta krävs tillräcklig fortbildning – något vi inte har i dag (3). Här har SLS förslag på hur detta kan regleras – utan statligt huvudmannaskap – genom förtydligande i gällande ledningsföreskrifter (4).

En förstärkt primärvård kan på sikt även lindra vårdplatsbristen. Hindret för förstärkningen är främst brist på personal. Därför bör kompetensförsörjningen prioriteras högre av regionerna, men även av regeringen.

Den sista frågan rör vårdens effektivitet och jämlikhet. Här har fokus legat på förslag som snarare motverkar en jämlik vård. Det rör förslagen om tolkrestriktioner samt angiveri, som inte hör hemma i hälso- och sjukvården.

I stället behöver fokus ligga på de reella problem som finns och här kan staten bidra inom ramen för dagens styrning och huvudmannaskap. En stärkt primärvård är en viktig insats även för en jämlik vård. SLS driver också två frågor som kan bidra. Den ena är professionsbaserad kollegial klinisk revision, se SLS Hippokratesrevision. Att externa granskningar genomförs av kollegor borgar för att den bästa tillgängliga kunskapen implementeras och kommer till nytta för patienterna. Här kan staten bidra genom att omfördela medel som i dag går till regionerna för kunskapsstyrning. Vi är beredda att bidra till implementering av kunskap samt utvärdering av hur den används.

SLS arbetar även med projektet Kloka kliniska val som handlar om att lista åtgärder i sjukvården med avsaknad av patientnytta, samt verka för en kulturförändring som underlättar för kliniker och patienter att i samråd välja bort sådana åtgärder. Om ett sådant arbete tillämpas nationellt får vi både en bättre resursanvändning och en mer jämlik vård. Även här kan regeringen stimulera införandet.

Som synes finns det ett antal områden som staten behöver ta ansvar för – och det nu. Vi kan inte acceptera att vården försvinner från den statliga politiska agendan i väntan på utredningar. Det är dags att redan nu agera för en bättre hälso- och sjukvård.

Tobias Alfvén, ordförande, Svenska läkaresällskapet

Referenser:

1. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2021, Socialstyrelsen
2. Ordnat för omställning? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård, 2023, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
3. ”Förutsättningar för fortbildning saknas”, 2023, Sveriges läkarförbund
4. Reglering som stöd för läkares fortbildning, 2022, Svenska läkaresällskapet

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

2023-06-03

Mycket bra! SLS har helt rätt i att problemen med vårdplatsbrist, kompetensförsörjning och svag primärvård behöver åtgärdas nu. En utredning om statligt huvudmannaskap försenar och förvillar. SLS bör samverka med vårdprofessionernas fackförbund för att markera ännu mer mot denna utredning.

Gunnar Jacobsson Infektionsläkare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev