Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vården måste behandla depression efter symtom”

Med ganska enkla grepp kan vi förbättra livet för många patienter och dessutom minska antalet sjukskrivningar, skriver läkaren Virág Bergkvist.

Publicerad: 13 november 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Virág Bergkvist, leg läkare, specialist i allmän psykiatri och neurologi.


Ämnen i artikeln:

Depression

Vi som arbetar inom psykiatrin eller primärvården träffar varje dag den stora gruppen patienter som är drabbade av depression, men som inte blir bra. 

Enligt Socialstyrelsen ligger depression bakom ungefär 40 procent av all sjukskrivning i Sverige tillsammans med ångestsyndrom. Myndigheten konstaterar dessutom att den psykiska ohälsan i Sverige ofta är långvarig.

Ett stort problem är det standardiserade sättet att behandla depression. Som vi läkare i psykiatri lärde oss under vår utbildning är depression ett antal olika sjukdomar, eftersom symtombilden kan se olika ut. I och med den varierade symtombilden behöver behandlingen också anpassas därefter.

Grovt uppskattat, enligt min kliniska erfarenhet, återhämtar sig 35 procent bra efter första behandlingen med antidepressiva läkemedel, 30 procent uppnår, trots behandling, endast partiell respons med flera kvarstående depressiva symptom, och för de resterande 35 procenten händer inget – deras mående är fortsatt dåligt. Att förskriva standardiserad behandling utan att ta hänsyn till depressionen i ett tidsperspektiv eller till symtombilden är en stor chansning. 

Många som är drabbade av depression kommer aldrig helt och hållet tillbaka till sig själva utan känner fortsatt trötthet, dålig koncentration, låg energi, olust och stora kognitiva störningar. 

Dessutom står många av patienterna på oförändrad läkemedelsbehandling utan att närma sig ”sitt vanliga jag” – under alldeles för lång tid. 

Behandlingen måste ändras skyndsamt i dessa fall. Att fortsätta behandla patienterna med läkemedel utan tillräcklig effekt under lång tid innebär enormt lidande för individen och kostar samhället stora pengar.

Störst risk för återkommande depression har personer vars depression debuterade tidigt i livet, där är risken för återfall hela 60 till 70 procent enligt Socialstyrelsen. Denna grupp svarar sämre på den standardiserade behandlingen och behöver individanpassad behandling omedelbart.

När en depression inte helt och hållet kommer i remission, det vill säga att patienten är helt fri från symtom, blir det skador i hjärnan: arbetsminnet och korttidsminnet påverkas.

Nu är det dags för alla förskrivare av antidepressiva att agera och tänka på följande när de träffar patienter med symtom på depression:

1. Hur ser symtombilden ut? Behandla därefter. Hur länge har patienten blivit behandlad för depression utan att denne känner sig som sig själv? Byt antidepressivt läkemedel skyndsamt.

2. Sätt behandlingsmål och utvärdera måendet redan efter två till tre veckor.

3. Arbeta långsiktigt med fysisk träning, kostanpassning, samt kognitiv- och livsstilsträning. Med dessa ganska enkla grepp kan vi förbättra livet för många patienter och dessutom minska antalet sjukskrivningar. 

Virág Bergkvist, leg läkare, specialist i allmän psykiatri och neurologi 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Depression

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev