fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdens byråkratisering ett centralt problem”

Publicerad: 19 november 2019, 06:00

För Tankesmedjan Vård och vetenskap: Jan Nilsson, Stefan Lindgren, Lars B. Dahlin, Kristina Åkesson (ej bild), professorer, Lunds universitet och överläkare, Skånes universitetssjukhus, Ami Hommel, Ingalill Rahm Hallberg leg sjuksköterskor, professor, Malmö universitet, respektive professor emerita, Lunds universitet, Ingemar Petersson, professor, forskningschef Skånes universitetssjukvård, Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne, Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.

Medarbetare upplever att de ges mindre möjlighet att påverka vårdens utformning för att möta patienternas behov. Det är nu hög tid att ta de beslut som krävs för att ge vårdens professioner ett tydligt ansvar för den långsiktiga verksamhetsutvecklingen, skriver nio debattörer.


I en intervju, som publicerades i nr 42/19 av Dagens Medicin, reflekterar Kjell Asplund över utvecklingen av svensk sjukvård under de senaste 25 åren. Han lyfter fram positiva trender som införande av de nationella kvalitetsregistren och den evidensbaserade medicinens starka utveckling. Samtidigt oroas han över vårdens byråkratisering där inflytandet över dess utformning alltmer förts över till administratörer och konsulter.

Vi anser att Kjell Asplund med detta pekar på ett av de centrala problemen i dagens hälso- och sjukvård. En konsekvens har blivit att medarbetare i den dagliga verksamheten upplever att de ges mindre möjlighet att påverka vårdens utformning för att möta patienternas behov. Det har påverkat arbetsmiljön och lett till att personal sökt sig till andra arbetsgivare med platsbrist och vårdköer inom regionernas hälso- och sjukvård som följd.

Vi menar att vårdens politiker och tjänstemän bör ge ett tydligt uppdrag till verksamheten att genom ett strukturerat forsknings- och utvecklingsarbete skapa en bättre vård på patienternas villkor. Formerna för detta arbete bör tas fram av professionen. Samtidigt behöver mer tillitsbaserade styrmodeller införas i vården. Förslag på hur detta konkret kan genomföras lades fram 2018 av Svenska Läkarsällskapet och Vetenskapsakademin i den så kallade Kunskapslösningen.

Vi har i våra kontakter med politiker och tjänstemän fått mycket positiva reaktioner på de förslag som presenterats i Kunskapslösningen. Det är nu hög tid att ta de beslut som krävs för att ge vårdens professioner ett tydligt ansvar för den långsiktiga verksamhetsutvecklingen. Även om detta initialt skulle medföra vissa kostnadsökningar kommer de långsiktiga vinsterna, i form av bättre vårdkvalitet, personalförsörjning och ekonomi, att vara betydande.

För Tankesmedjan Vård och vetenskap: Jan Nilsson, Stefan Lindgren, Lars B. Dahlin, Kristina Åkesson (ej bild), professorer, Lunds universitet och överläkare, Skånes universitetssjukhus, Ami Hommel, Ingalill Rahm Hallberg leg sjuksköterskor, professor, Malmö universitet, respektive professor emerita, Lunds universitet, Ingemar Petersson, professor, forskningschef Skånes universitetssjukvård, Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne, Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.

JAN NILSSON, STEFAN LINDGREN, M.FL. (SE SAMTLIGA ARTIKELFÖRFATTARE LÄNGST NED I ARTIKELN.)

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev