Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdförbundet behöver välja en synlig ordförande

Publicerad: 19 mars 2008, 06:22

Anna-Karin Eklund har varit osynlig den gångna mandatperioden, skriver sjuksköterskan Gunnar Sääf.


Enligt mina medlemmar, vid Södra Stockholms geriatriska klinik, finns sedan lång tid ett utbrett missnöje med Vårdförbundets nuvarande ordförande.

Dessutom stod det helt klart att flertalet medlemmar i avdel­ning Stockholm, vid de två senaste representantskapen, var helt eniga om att den nuvarande ordföranden varit helt osynlig den gångna mandatperioden och först under den senaste tiden lagt på  ett extra kol  för att bevaka sitt mandat som ordförande. Exemplen är flera: debattartikel i Dagens Nyheter, DN, samt flera andra medier.
 Artikeln i DN är särskilt intressant eftersom den innehåller ett kronbelopp.

Detta är häpnadsväckande, allra helst som Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet, vid ett extra representantskap i avdelning Stockholm i januari, talade om 7 (!)  procent per år i lönepåslag. Jämför detta med Anna-Karin Eklunds propå i sin debattartikel, där hon föreslår 1 700 kronor. Det finns ingen tidsaspekt angiven.

Samtliga sjuksköterskor vid Södra Stockholms geriatriska klinik har tidigare, i en motion till valberedningen, föreslagit ett byte av ordförande för Vårdförbundet. Det är nu viktigt att ni alla, med mandat och rösträtt, inför kongressen verkligen rannsakar frågan om tillförlitligheten med att ha kvar en rätt så  osynlig och vag ordförande.

Mina medlemmar hade genom mig en artikel i Vårdfacket redan i början av 2007, där vi då påtalade bristerna och missnöjet med den nuvarande ordföranden i Vårdförbundet. Vad vi inom kliniken kan dra oss till minnes, blev det rätt bra respons på den.

Vi ser nu alla fram emot ert seriösa ansvarstagande vid de kommande valen till ny styrelse för Vårdförbundet och i synnerhet ordförande.

Det förhåller sig nu så, att valberedningen inför kongressen ändå har valt att nominera Anna-Karin Eklund som enda förslag till ordförande för nästa mandatperiod. Då vill jag och mina medlemmar vid Södra Stockholms geriatriska klinik göra er delegater uppmärksamma på ert ansvar inför alla medlemmar när det gäller valet av ny ordförande vid den kommande kongressen.

Ert uppdrag blir ju då att ge valberedningen i uppdrag att söka fram en eller flera alternativa kandidater till ordförandeposten inom Vårdförbundet.

Vår uppmaning, inom kliniken, till er alla delegater, är att ni gemensamt diskuterar andra alternativ till valbar person att företräda Vårdförbundet.

Gunnar Sääf

Gunnar Sääf
 är sjuksköterska och facklig företrädare vid Södra Stockholms geriatriska klinik.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev