Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdforskning kräver ökade satsningar

Publicerad: 3 juli 2012, 08:37

Ökade satsningar på klinisk patientnära vårdforskning är en förutsättning för att bedriva en kunskapsbaserad och patientsäker vård med god kvalitet.


Vetenskapsrådets kartläggning och utvärdering av svensk  vårdforskning visar att vårdforskning omfattar hela 93 ämnen. Av de sju  ämnen som dominerar är omvårdnad det största.

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar Vetenskapsrådets förslag att inrätta tre till fem Vårdforskningscentra samt en satsning på större forskningsprogram. En strategisk samordning av dagens vårdforskning genom att bygga upp nya Vårdforskningscentra ökar både kvalitet, omfattning och tyngd. En förutsättning är dock att de pengar som satsas står i proportion till vårdforskningens omfattning och betydelse. Det är uppenbart att vårdforskningen behöver tilldelas mer pengar. Vetenskapsrådets kartläggning visar att omvårdnad, trots att det är det största ämnet, ligger långt ner i statistiken för tilldelade medel jämfört med de andra större ämnena. I topp ligger folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi. Denna skevhet kan hänga samman med brister i kompetensen att bedöma ansökningar inom omvårdnad.

Vi anser att Vetenskapsrådet bör inrätta ett särskilt tvärdisciplinärt beredningsråd för vårdforskning. Ett sådant råd skulle garantera hög och relevant kompetens för att bedöma ansökningar inom tvärvetenskaplig forskning där omvårdnadsforskningen ingår. Omvårdnadsforskning utgår från en kunskapssyn som skiljer sig från den medicinska forskningen och har ofta en helt annan metodologi än exempelvis epidemiologisk forskning. Vi menar att rätt kompetens måste finnas vid bedömning av ansökningar om anslag till såväl uppbyggnad av Vårdforskningscentra som för forskningsprogram eller mindre forskningsprojekt.

Vi vill också se ökade karriärmöjligheter för forskare inom omvårdnad och vårdforskningen som helhet. Vetenskapsrådets förslag att inrätta fyra nationella forskarskolor och 15 forskartjänster på halvtid är ett steg i rätt riktning men otillräckligt. Inom ramen för forskarskolor vill Vetenskapsrådet satsa på teoriutveckling och vårdrelevant innovation. Svensk sjuksköterskeförening anser att forskarskolorna även ska satsa på forskning som rör personcentrerad vård och etiska aspekter.

Fortsatt satsning på vårdforskning är en förutsättning för att möta befolkningens behov av en personcentrerad och kvalitetsmässigt säker vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening förutsätter att regeringen i den kommande forskningspropositionen ökar medlen till vårdforskningen så att de goda intentionerna i Vetenskapsrådets förslag kan förverkligas. De enstaka summor som nämns i Vetenskapsrådets förslag räcker inte långt för detta ändamål.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev