fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdlotsar är en bättre lösning”

Publicerad: 2 juli 2020, 11:00

Anna Mannfalk (M), regionråd Region Skåne. Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd Region Östergötland. Marie Morell (M), oppositionsråd Region Östergötland.

Foto: Bengt Flemark, Staffan Gustavsson, Per Groth

Staten bör avstå från att gå in i det operativa arbetet med nationell samordning, skriver tre debattörer från Moderaterna i en replik.


Heidi Stensmyren och Tobias Baudin skrev den 30 juni om behovet av att lyfta blicken och planera för att hantera den vårdskuld som byggts upp under coronapandemin. Vi delar uppfattningen att det kommer att krävas en kraftsamling på både nationell nivå och bland Sveriges regioner för att förbättra tillgängligheten. Dock har skribenterna en stark övertro på vad Socialstyrelsen skulle kunna åstadkomma, till exempel genom en nationell väntelista. Myndigheten är för långt ifrån den operativa verkligheten för att kunna genomföra ett sådant uppdrag effektivt.

I Region Östergötland finns sedan 2007 en fristående vårdlots som fungerar som ett regionövergripande väntetidskansli som hjälper både enskilda patienter, men även kliniker med långa vårdköer, så att patienterna kan få vård i tid från andra utförare när vårdgarantin inte uppfylls av den egna verksamheten. Liknade former av vårdlotsfunktioner har under senare år etablerats i fler regioner även om formerna varierar över landet. Inom ramen för Sveriges kommuner och regioner, SKR, har också vårdlotsarna organiserat sig i ett nationellt vårdlotsnätverk.

Inom detta nätverk pågår redan en diskussion om att inrätta en nationell väntelista. Vi anser att detta är en bättre väg att gå eftersom strukturen då byggs underifrån av de enheter som regionalt har det operativa ansvaret för att hantera vårdköerna, i nära samarbete med de enskilda patienterna och klinikerna. Vi ser dock behov av ett tydligt uppdrag till det nationella vårdlotsnätverket från regionerna via SKR för att få en prioritet i arbetet. Vi ser också ett behov av att inrätta regionövergripande vårdlotsar i de regioner som saknar denna funktion.

Under coronapandemin gavs de statliga myndigheterna uppdragen att säkra både läkemedelsförsörjningen och samordningen av intensivvården i Sverige. Det visade sig dock vara svårt för myndigheterna att få verkstad i dessa uppdrag. Det var först när ansvaret för uppdragen flyttades över till redan befintliga nätverk mellan regionerna som arbetet kunde ske effektivt. När det gäller till exempel läkemedelsförsörjning övertogs ansvaret av det fyrlänssamarbete mellan Region Skåne, Region Östergötland, Region Västra Götaland och Region Stockholm som finns etablerat sedan länge.

Staten har en viktig roll att spela när det gäller att reducera vårdköerna. Dels genom att säkra regionernas finansiering och dels genom att ställa tydliga krav på resultat, till exempel via den så kallade kömiljarden. Däremot bör staten avstå från att gå in i det operativa arbetet med nationell samordning, här behöver regionerna hitta lösningar genom sina befintliga nätverk och samordningsstrukturer.

Patienterna behöver i huvudsak få vård så lokalt som möjligt och inte skickas runt i landet i onödan. Det som behövs är tillfälliga resurser utallokerade för att möta den vårdskuld som byggts upp på grund av pandemin. Att få en nationell överblick över vårdkön är ett bra sätt att tydliggöra behoven regionalt.

Anna Mannfalk (M), regionråd Region Skåne

Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd Region Östergötland

Marie Morell (M), oppositionsråd Region Östergötland

ANNA MANNFALK, FREDRIK SJÖSTRAND, MARIE MORELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev