Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdnära service är viktigt för samhällsekonomin”

Publicerad: 23 februari 2015, 13:00

Alla tjänar på en effektivare vård, skriver Nicklas Nyman.


I en debattartikel i Dagens Medicin nr 4/15 skriver företrädare för Region Jämtland Härjedalen att det talas en hel del om vårdnära service, men att praktiskt taget ingenting görs – utom att fortsätta prata. Men det saknas en viktig poäng.

Skribenterna pekar på fördelar i form av kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, ökad attraktivitet för vårdyrket och kostnads­effektivitet att låta servicepersonal sköta uppgifter som i dag ofta utförs av vårdpersonal. Det finns dock större och minst lika viktiga vinster.

Den första är totalekonomisk. Vårdnära service handlar om att minska merkostnader för vårdskador och hög kvarliggandegrad. Enligt en kartläggning av Komrev Öhrlings Pricewaterhousecoopers lägger en sjuksköterska cirka en tredjedel av sin tid på uppgifter som kan utföras av någon annan. Med vårdnära service kan den behovsstyrda patienttiden öka, vilket kan minska antalet trycksår, fallskador och vårdrelaterade infektioner. De minskade merkostnaderna skulle i så fall innebära att minst 600 av landets 25 000 vårdplatser kan frigöras.

Den andra är samhällsekonomisk. Kortare vårdköer, fler vårdplatser och lägre kostnader för övertid och sjukskrivningar bland vårdpersonalen. Lägg till det att patienterna snabbare kan komma tillbaka i arbetslivet och att bristen på sjuksköterskor kan reduceras. Dessutom kan uppemot 20 000–30 000 nya jobb skapas för grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Produktiva arbeten för samhällets bästa är bättre än ett utdraget och ofrivilligt bidragsberoende.

Det finns goda exempel på fördelarna med vårdnära service. Nederländerna har i stor skala infört koncept som i dag står modell för hur vårdnära service utvecklas i Sverige.

Det är dags att sluta prata och börja göra. Förutom de nödvändiga landstingspolitiska besluten behövs det även en övergripande syn som inbegriper de stora samhällsekonomiska vinsterna i form av effektiv vård i kombination med minskad arbetslöshet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev