Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdpersonal i frontlinjen ska vaccineras först”

Det är helt obegripligt att varken riksdagen eller Socialstyrelsen varit beredda att prioritera vårdpersonalen när det gäller vaccinering mot covid-19, skriver två professorer. (5 kommentarer).

Publicerad: 5 januari 2021, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap. Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad.

Montage: Stefan Zimmerman (Ulrica Nilsson)


Ämnen i artikeln:

Covid-19Covidvaccin

Alla medborgare i Sverige vet att coronapandemin härjar för fullt i vårt land. Antalet smittade minskar inte och trycket på den livsviktiga sjukvården är hårt. Vårdpersonal inom högteknologisk vård, det vill säga intensivvård, operation-, anestesi- och akutsjukvård, åstadkommer mirakel och räddar liv under obarmhärtigt långa arbetspass i en arbetsmiljö som är synnerligen krävande och utmanande såväl mellanmänskligt och etiskt som fysiskt och medicinskt.

År 2020 var sjuksköterskans år i hela världen. Pandemin har visat vilken betydelse sjuksköterskor och annan vårdpersonal har. Det som är helt avgörande för att vården ska klara den konstanta belastningen är friska, uthålliga medarbetare som känner hopp om att det ska vända och en trygghet i att inte själva bli smittade och kanske livshotande sjuka.

I skenet av ovanstående är det helt obegripligt att varken riksdagen eller Socialstyrelsen har varit beredda att ge prioritet till vårdpersonalen när det gäller vaccinering mot covid-19, trots att detta borde vara självklart, som professorn i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö hävdade i Aftonbladet redan den 20 november 2020. 

Vi delar Tännsjös argument att vi i en kris måste värna sjukvårdsresurserna så att det överhuvudtaget finns någon vård att konkurrera om. Vi är professorer i vårdvetenskap respektive omvårdnad med fokus på högteknologiska vårdmiljöer. Vi arbetar kliniskt som sjuksköterskor, utbildar framtidens sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och bedriver omfattande forskning om vårdandets betydelse vid och efter teknikintensiv vård. Därför skulle vi kunna rada upp en mängd vetenskapliga argument för varför vårdpersonal i frontlinjen ska vaccineras först. Men det behövs inte. 

Det som behövs är i stället sunt förnuft och en etisk radar hos Folkhälsomyndigheten, FHM, Socialstyrelsen och regeringen. Det beslut som i dag gäller baseras på FHM:s och regeringens kollektiva skam för att äldrevården under många år har misskötts och är inte ett rationellt grundat beslut. Skämskuddar skymmer sikten och leder till felaktiga beslut. Myndigheterna behöver tänka om, göra rätt och göra det genast, därför att:

• Vårdpersonalen är den absolut viktigaste resursen i kampen mot pandemin.

• Vaccination skänker hopp till utmattad vårdpersonal i frontlinjen och stärker tron på att det en dag ska vara över.

• Sjuk vårdpersonal hotar hela vårdens organisation för att hantera pandemin.

• Utmattad vårdpersonal hotar universitetsutbildningarna till specialistsjuksköterska inom högteknologiska vårdmiljöer då de som ska handleda studenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inte har hälsa eller krafter kvar att möta studenterna med kvalitet.

• Att utdraget utsättas för smittorisk utan att själv prioriteras när möjlighet finns utgör ett svek som bränner hål i den som utsätts.

Den grundläggande etiken i mötet mellan vårdare och vårdad är följande: när du ser den andres ansikte går du inte fri. Ropet på hjälp från den som behöver vård väcker ett behov och ett ansvar hos den som vårdar att svara an på den andre människans ibland ordlösa rop. Ingen i vårdens frontlinje går fri. Det gäller även dem som fattar besluten om hur vaccinet ska prioriteras. Se in i vårdpersonalens ansikte och du går inte fri. Ta ert ansvar, gör rätt och gör det genast. 

 

Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Vetenskapligt råd för högteknologisk vård inom Svensk sjuksköterskeförening.

Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid Karolinska institutet och specialistsjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset. 

 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll? Klicka här! 

 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-01-21

Vi står i fronten på röntgen alla dygnets timmar, det är ett svek mot oss att inte bli prioriterade inom röntgen... under all kritik... vi kommer hit varje dag och blir utsatta för både smittade och misstänkta patienter, men även patienter som kan bära på det utan att vi vet om detta! Ändå kommer vi hit varje dag!!! 

Tammi

 

2021-01-15

Egentligen är det lika lättbegripligt att vårdpersonal ska vaccineras först som vid syrgasmasken i planet: Först sätter du på masken själv , för att kunna hjälpa alla andra sedan ... 

Lotha, distriktssköterska 

 

2021-01-08

Tack för välformulerad debattartikel. Vårdpersonal inom högteknologisk vård är en av de viktigaste resurserna vi har för att hantera de som drabbas hårdast av denna pandemi. Utan dem hotas hela vårdens organisation för patienter med multiorgansvikt – med eller utan covid-19. Samtidigt måste vi skydda våra sköra äldre och de som sköter dem. Båda grupperna är högprioriterade och sannolikt inte så stora volymmässigt på ett nationellt plan. Etiskt rimligt är parallell vaccinering av dessa båda grupper för att minimera fortsatta livshotande skadeverkningar av covid-19. Tillsammans är vi starkare.

Verksamhetschef lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

 

2021-01-07

”Vårdpersonal inom högteknologisk vård, det vill säga intensivvård, operation-, anestesi- och akutsjukvård”

...och röntgen såklart! 

Röntgensjuksköterskor arbetar i samma frontlinje och exponeras för coronaviruset i samma utsträckning som ovan nämnda grupper. Men konstigt nog nämns inte röntgensjuksköterskor när man pratar om vilka grupper som ska prioriteras för vaccinationen. Glöm inte oss 🙂

Alvaro

 

2021-01-07

Jag håller fullständigt med om att sjukvårdspersonalen ska prioriteras och först och främst de ””inom högteknologisk vård”.

Jag kan dock inte hjälpa att lägga märke till att röntgenpersonalen glöms återigen bort. Varje dag utsätts vi för ett stort antal covid-19-patienter som både kommer till oss på avdelningen och som vi går till på andra vårdavdelningar. Dessutom så undersöker vi ett ännu större antal patienter som utan symtom skulle kunna bära på Covid-19. 

Var nämns vi?

Maria-Jose, röntgensjuksköterska 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Covid-19Covidvaccin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev