Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdsäkerheten sätts i första rummet”

Publicerad: 8 september 2014, 07:07

REPLIK Landstingsrådet Stig Nyman (KD) bemöter ett inlägg där skribenterna hävdar att risken för vårdskador glöms när Nya Karolinska byggs.


Med stöd av en erfaren läkare och tidigare ordförande i Stockholms läns landstings patientsäkerhetskommitté, Henry Nyhlin, skriver landstingskandidaten Lars Harms-Ringdahl (MP) om behovet av en mer kraftfull hantering av patientsäkerheten vid Nya Karolinska.

Debattörerna föreslår en politisk patientsäkerhetsnämnd, vilket några framträdande miljöpartister i landstinget tog upp i en debattartikel i Svenska Dagbladet i slutet av juni i år.

Det måste ha undgått debattörerna som fick sin artikel publicerad i juni att hälso- och sjukvårdsnämnden har en beredning där ett av ansvarsområdena är patientsäkerhet. En av undertecknarna, Susanne Nordling, är ledamot av den beredningen. Några gånger per år har ledningen för landstingets patientsäkerhetskommitté rapporterat om sitt arbete i beredningen. Så har skett sedan november 2006, då kommittén inrättades, bland annat på mitt initiativ under åren efter valet 2002 med S-, MP- och V-ledning av landstinget. Då kunde man, i den landstingsmajoriteten, sträcka sig till att sätta i fråga om det över huvud taget behövdes fokusering på vårdsäkerhet. Möjligen kunde frågan utredas.

Patientsäkerhetskommittén består bland annat av landstingets mest erfarna chefläkare. Ordförande är hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefläkare.

Formen för politisk ledning och styrning kan naturligtvis diskuteras, men nuvarande ordning har visat att vårdsäkerhetsfrågorna har en väl fungerande ordning genom hälso- och sjukvårdsnämnden och dess beredningar.

Under de år som landstinget har haft sin patientsäkerhetskommitté har frågorna haft hög prioritet och det gäller inte minst i arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård inklusive planeringen av Nya Karolinska. De internationella förebilder som landstinget har för Nya Karolinska tillhör de främsta inom fältet vårdsäkerhet. Cleveland Clinics, Johns Hopkins och Mayoklinikerna är några av dessa.

Lars Harms-Ringdahl och Henry Nyhlin har rätt i att Nya Karolinska blir en ny verklighet att orientera sig i för vårdpersonalen. Och det är, anser jag, en verklighet som vi inte kan orientera oss bort ifrån. Den temaindelning som Nya Karolinska får i stället för traditionella klinikgränser, blir ett kraftfullt sätt att förbättra vårdsäkerheten för de patienter som kommer att få sin vård på sjukhuset. Denna temaindelning bör vara vägledande för all sjukhusvård i det framtida Stockholms läns landsting.

När Nya Karolinska börjar tas i bruk om ungefär två år, kommer medarbetarna att vara väl förberedda och därmed kompententa att arbeta med det nya med sikte mot förbättrad vårdsäkerhet. Något annat har inte föresvävats oss som engagerat oss i vårdsäkerhetsfrågor och i tillkomsten av Nya Karolinska.

Relaterat material

deb”Patientsäkerheten måste hanteras kraftfullare”

KI-protest mot akutförslag

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News