Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Vårdval ASIH försämrar den palliativa vården”

Publicerad: 8 mars 2018, 14:40

Alliansens ersättningssystem missgynnar svårt sjuka patienter som behöver många tunga insatser, skriver V-politiker.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, är en fantastisk vårdform där svårt sjuka patienter kan vårdas i sina hem.

Styrsystemet Vårdval ASIH infördes i Stockholm med argument om att öka valfriheten för svårt sjuka patienter. Nu tyder uppgifter på att vårdvalet byråkratiserat och satt många fungerande enheter i ekonomisk gungning.

Vårdvalet är ett ideologiskt projekt utan förankring i vetenskap. Syftet har varit att släppa loss fler privata vårdföretag. Dessa aktörer har uppdagats med att ha anslutit patienter med behov som inte alls har avancerade behov. Alliansen har därför sänkt ersättningen till ASIH med 15 procent för att ”försäkra sig om att rätt patienter får ASIH”. Ersättningen ger nu drygt 7 000 kronor per inskrivning och sedan 1 000 kronor per dygn oavsett hur många insatser som patienten behöver.

Detta har triggat ett arbetssätt där remissbedömare tvingas till att ”producera” många fler inskrivningar/utskrivningar för att få in mer intäkter. I detta tänk blir friskare patienter med lättare åkommor mer eftertraktade att skriva in än svårt sjuka patienter som behöver många tunga insatser. Flera verksamheter vittnar om att man måste spela med i ett ekonomiskt spel som inte alls har med vård efter behov att göra. De ansvariga bakom vårdvalet påtalar att man ska öka kontrollen från verksamheterna för att få bukt med problemen.

Dessa kontrollmekanismer innebär avsevärt mer administrativt arbete för vårdens personal och fyller ofta ingen funktion – mer än att göra saker på rätt sätt, framför att göra det som är rätt.

Enligt uppgifter till Regionalt cancercentrum, RCC, så existerar knappt någon valfrihet. Remisserna skickas i stället dit platser finns öppna.

En stor ansvarsbörda att välja rätt läggs även över på familjer och patienter i ofta sköra situationer. Vårdvalet gör också att områdesansvar inte existerar utan ASIH-aktörerna åker kors och tvärs vilket medför avsevärt ineffektivare arbetssätt. Detta i en tid när alla pratar om vikten av att vården jobbar smartare.

Erfarenhetsutbytet mellan de olika ASIH-enheterna har i princip helt avvecklats sedan vårdvalet. Uppgifter om att vårdvalet gjort att ASIH avlastar akutsjukhusen verkar också komplexa. Upp­gifter från RCC tyder nämligen på att nydiagnostiserade patienter som är anslutna via ASIH har fått längre vårdtider på akut­sjuk­husen.

Vänsterpartiet vill se en helt annan modell. ASIH-enheter med områdesansvar och liknande sammansättning av kompetenser i sina team bör i stället främjas. Vi måste likaså bort från ersättningssystem som fokuserar på ”produktion” och i stället ha mer av tillit till personalen. Den administrativa bördan på personalen måste minska. Framtidens ASIH bör utformas i råd där experter, profession, forskare, politiker och patientförening tillsammans möts. Det är hög tid att gå från ideologi till mer vetenskap när vi organiserar sjukvårdssystem.

JONAS LINDBERG

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev