Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdval Halland inte perfekt

Publicerad: 6 februari 2008, 05:24

REPLIK Olyckligt av Lars Edgren och Göran Stenberg att utan ett uns faktaunderlag beskriva vårdvalsmodellen som ett förkastligt projekt, skriver Gösta Eliasson.


Lars Edgren och Göran Stenberg har två budskap i sin debattartikel om vårdvalsmodeller i Dagens Medicin nr 4/08. För det första anser de att modellen är alltför oprövad för att införas på fler håll.

Det kan jag hålla med om. Idén med kommunaliserad primärvård testades i några försökskommuner under mycket lång tid. Fastläkarsystemet i Norge provkördes i enstaka fylken i tio år innan det blev nationellt. En observationstid på minst fem år för experimentet i Halland skulle kunna ge oss ett hyggligt beslutsunderlag för att med viss evidens införa vårdvalsmodellen i övriga landet.

För det andra tar de båda författarna redan nu, olyckligtvis utan ett uns faktaunderlag, till orda och beskriver vårdvalsmodellen som ett riskfyllt, ja rentav förkastligt projekt. De skriver:

■  Vårdkvaliteten kan minska om många listar sig. Ja, det är möjligt, men hur ser det ut i dag med stafettläkare på överbelastade mottagningar?

■ [Vården blir sämre i socioekonomiskt utsatta områden. Kanske skulle vi för en gångs skull försöka tänka bort området och se individen i stället. Vad är det som säger att patienterna skulle få sämre vård om det finns ett personligt ansvar i stället för ett geografiskt? Jag tror att det förhåller sig tvärtom.

■ Det geografiska områdesansvaret kan gå förlorat. Områdesansvar hör inte ihop med människors frihet. Undersökningar har klart visat att en klar majoritet av befolkningen tycker att det är en fördel att själv kunna välja en personlig läkare.

■ Modellen öppnar för alternativa driftsformer. Ingenting hittills talar för att mångfald i primärvården är till nackdel. På en punkt håller jag dock med författarna. Primärvård måste drivas småskaligt med inflytande av professionen. Vi vet av erfarenheter från andra länder att om stora vårdbolag tar herra­väldet över primärvården är risken stor att den blir kommersialiserad och lönsamhetsstyrd.

■ Befolkningen röstar med sina fötter och de multisjuka får därför sämre vård. Ett löst antagande, men ett viktigt ämne för utvärdering.

■ Nationella ackrediteringskriterier enligt hälso- och sjukvårdslage, HSL, kan behövas. Ett utmärkt förslag, men varför stanna där? Ett nationellt primärvårdssystem skulle göra vården mer jämlik och ge professionen ett entydigt uppdrag. Man behöver bara åka till Danmark för att få bevis för det. Och i HSL framgår det tydligt att alla invånare ska ha tillgång till en personlig specialist i allmänmedicin, något många landsting, även Halland, i dag struntar i.

■ Hur vet kunderna vad de har att välja mellan?. I Stockholm finns redan viss vårdvalsinfor­mation på internet. Men ett enklare sätt att undvika detta problem är ju att låta allt bli vid det gamla, som författarna tycks föredra, och låta landstingets geografiansvarige tjänsteman bestämma.

Vårdval Halland är inte det perfekta ersättningssystemet. Men det andas nytänkande, tillit och utvecklingsmöjligheter. Och, framför allt - det utmanar vårt gamla och ofta hårt kritiserade system.

Gösta Eliasson

Gösta Eliasson
 är specialist i allmänmedicin i Halland och var direktör för nu nedlagda Fammi.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev