Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdval reumatologi är ett hot mot ST”

Publicerad: 5 december 2019, 06:00

Om Region Stockholm genomför vårdval reumatologi kommer vi att noggrant pröva om Reumatologi på Karolinska universitetssjukhuset kan fortsätta att bedriva specialiseringstjänstgöring, ST, skriver två debattörer.


Vi har utfört en Spur-inspektion (kvalitetsgranskning av ST-utbildningen) av Reumatologi på Karolinska universitetssjukhuset 22 till 23 oktober 2019. I vår bedömning av kliniken noteras att ST-utbildningen trots organisationsmodellen fungerar väl (det beror nog på att alla tre reumatologi- flödena ligger inom samma programområde). Man ger god tillgänglig vård med kostnadskontroll avseende vård och läkemedel samt ypperlig forskning och studentundervisning.

2017 avvisade landstingsfullmäktige vårdval reumatologi. Nu har samma förslag återkommit trots att läkarprofession, patientorganisationen (Reumatikerförbundet) och universitetssidan är uttalat negativa till vårdval eftersom detta slår sönder existerande vård.

Vårdval reumatologi visar för oss att sjukvårdspolitiken i Stockholm präglas av en form av självskadebeteende – att förstöra en välfungerande enhet – mot patienter och profession, för att istället vilja införa något på alla sätt sämre och dyrare! Ett obegripligt politikerstyre.

I vår Spur-rapport i oktober 2019 (innan budgetbeslut i november 2019 om införande av vårdval reumatologi) skrev vi: ”Frågan om vårdval har åter igen aktualiserats i Stockholm trots att både profession och patientförening tidigare varit avvisande och är det nu också. Ett eventuellt införande av vårdval riskerar att drastiskt försämra möjligheterna till ST-utbildning i reumatologi på Karolinska universitetssjukhuset genom minskad tillgång på handledare och obalanserad och begränsad patientsammansättning.”

Vårdval medför att enheten splittras, samarbete inom reumatologi i Stockholm försvåras, förlust av utbildade specialister varvid möjligheter till ST-handledning minskar, att för utbildningen viktiga patientgrupper försvinner från kliniken vilket medför en obalanserad och begränsad patientsammansättning. Möjligheter till forskning begränsas – både på grund av ett minskat antal läkare och att vårdval inte inbegriper utbildning eller forskning.

Stockholm har i dag en kraftig brist på ST-läkare i reumatologi, lägst andel ST-läkare i landet per 100 000 invånare. Som jämförelse kan nämnas att Stockholm har 0,75 ST-läkare i reumatologi per 100 000 invånare jämfört med Västra Götalands 1,5! Skulle Stockholm ha lika många ST-läkare i reumatologi som Västra Götaland skulle man ha haft 35 och inte dagens 17. Det finns alltså ett stort utbildningsbehov.

Att i det läget drastiskt försämra möjligheterna till specialistutbildning i reumatologi genom att mot patienter, profession och forskning/utbildning lägga ut delar av verksamheten på vårdval är obegripligt för oss som inspektörer av specialistutbildningens kvalitet och omfattning.

Inom flera andra specialiteter har vårdval medfört att adekvat ST-utbildning inte kunnat ges varvid ST-utbildning på Karolinska har underkänts. Granskning enligt Spur-modellen är accepterad överallt som kvalitetskontroll av ST-utbildning och ställer specifika krav.

Om Region Stockholm genomför vårdval reumatologi kommer vi som Spur-inspektörer att noggrant pröva om Reumatologi på Karolinska universitetssjukhuset kan fortsätta att bedriva ST-utbildning. Vi är inte främmande för att underkänna enheten som specialistutbildare om tillgången på handledare är otillräcklig och patientstocken inte inbegriper de reumatiska sjukdomar som finns föreskrivna i Socialstyrelsens föreskrifter och utbildningsbok för utbildning till specialist i reumatologi. Socialstyrelsens utbildningskrav gäller även i Stockholm.

Annika Teleman, specialistläkare reumatologi

Tomas Bremell, docent, överläkare reumatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev