Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag30.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Vårdvalen en garant för köfri vård”

Publicerad: 23 April 2015, 05:00

Ersättningssystemen tar visst hänsyn till kroniker och multisjuka, skriver Marie Ljungberg Schött (M) i ett debattsvar.


Det är glädjande att läsa i Dagens Medicin nr 16/15 att Socialdemokraterna vill delta i arbetet för att göra vårdvalet ännu bättre. Vi i alliansen har redan initierat en utredning med fokus på att förbättra ersättningssystemen så att de främjar kvalitet och patient­säker­het. Såväl Erika Ullberg som Dag Larsson kommer löpande att få ta del av förslagen i utredningen, som beräknas vara färdig i höst.

Däremot är det oroväckande att företrädare för Socialdemokraterna fortsätter att sprida myter om vår gemensamt finansierade sjukvård. Att ersättningssystemen inte tar hänsyn till kroniker och multisjuka stämmer inte. Vi har sedan tidigare högre ersättning för bland annat personer över 84 år, kroniker och multisjuka personer och ser regelbundet över ersättningssystemen med strävan att sjukvården ska bli så jämlik som möjligt.

Att se till att människor får rätt vård i tid är en av alliansens viktigaste frågor. Här i Stockholm ska vi ha den absolut bästa sjuk­vården – och den ska vara tillgänglig för alla. Därför får vårdvalssystemet inte vara statiskt, utan måste hela tiden ses över. Sjuk­vården ska alltid utgå från patienten – inte från systemen.

God ekonomi är grunden för att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en god sjukvård i hela länet. Den budget som regerings­partierna nu lagt för Sverige visar på att Stockholmsregionen kommer att behöva utstå tunga prövningar under kommande år. Högre skatter på jobb och före­tagande leder oundvikligt till ökad arbetslöshet. Något som drabbar Stockholmsregionen hårt – och ger mindre pengar till vår gemensamt finansierade sjukvård.

Breda politiska överenskommelser och synsätt vore mycket välkommet.

För Stockholms läns invånare är det angeläget med lång­siktiga och stabila lösningar. Breda politiska överenskommelser och synsätt vore därför mycket välkommet. Grunden för dessa synsätt måste vara utvecklingen av vårdvalen som ger patienten valfrihet genom en mångfald av vårdgivare.

Vården ska vara köfri och vårdvalen är en garant för det.

Relaterat material

”Nu utreder vi hur vårdvalen fungerar”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev