Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdvalet bör gälla fler specialiteter

Publicerad: 3 mars 2009, 15:37

Tillgängligheten inom sjukvården i Stockholms läns landsting skulle öka om patienter får lista sig hos till exempel gynekologer, skriver Stig Nyman och Pia Lidwall.


Vi kristdemokrater vägrar gå på myten om risken med vårdens alltför stora tillgänglighet. Den myten har bara till funktion att rättfärdiga bristande resurser. Det viktigaste för oss är att stå på den vårdbehövandes sida. Det vill vi åstadkomma genom att i Vårdval Stockholm öka tillgängligheten och därmed på sikt inkludera flera medicinska specialiteter.

Kd önskar därför att regelboken för Vårdval Stockholm nästa år ändras så att fler medicinska specialiteter tillåts vara knutna till primärvården. Vi kommer även att följa upp arbetet med att förstärka distriktssköterskornas roll.

På detta sätt blir det lättare för invånarna att söka vård och det blir också lättare att skapa en större mångfald av vårdgivare. Det ska bli lättare för patienterna att välja den vård som passar dem och lättare att få tillgång till specialister och sköterskor. Högre tillgänglighet ger ökat förtroende. Stockholmarnas ökade tilltro till hälso- och sjukvården visar att vi är på rätt väg.

Att Vårdval Stockholm är uppskattat av medborgarna syns i statistiken. Det var 60 000 fler stockholmare som hade valt sin egen husläkare/vårdmottagning i oktober 2008 jämfört med samma period året före. Fler besök, bättre tillgänglighet och 20 nya vårdcentraler på ett år är facit.

Men, vi kan inte luta oss tillbaka och vara övermodiga. Vi måste gå vidare och utveckla Vårdval Stockholm, systemet i dag omfattar ju inte bara hus­läkarmottagningar/vård­centraler utan även mödra- och barnavårdscentraler, barnläkare och geriatriker. Kristdemokraterna kommer inför justeringarna 2010 att agera för att göra fler specialister tillgängliga på vårdcentralerna. Ett första exempel är gyneko­loger. Den patient som vill skulle då kunna lista sig hos en gynekolog i stället för hos en allmänläkare.

Gynekologisk cancer drabbar varje år cirka 600 kvinnor i Stockholm och ytterligare 1 500 får diagnosen bröstcancer. Tiden till diagnos är den viktigaste prognostiska faktorn för tumörsjukdomar och tillgängligheten till specialistundersökning är därför av avgörande vikt för chanserna till överlevnad.

Det kan inte anses acceptabelt att det, som nu, är svårt för kvinnor att få komma till gynekolog inom rimlig tid. Samtliga allmän­läkare på vårdcentralerna har en gynekologisk kunskap, men för att erbjuda den bästa vården bör tillgången på gynekologer och barnmorskor öka.

Husläkarna har under de senare åren blivit ålagda en allt större arbetsbörda inom vitt skilda områden. Allmänläkarna har mestadels gått endast en kortvarig sidoutbildning inom gynekologi under sin specialisering i allmänmedicin. På många vårdcentraler i Stockholm sker följaktligen få gynekologiska undersökningar och bedömningar.

En gynekologisk undersökning i sig är en speciell situation som i dag oftast kombineras med ultraljudsdiagnostik. Den kräver särskild utbildning och det behövs också ett stort patientunderlag för att upprätthålla färdigheten. Barnmorskor inom öppenvården gör här ett bra jobb när de arbetar med basal mödravård, preventivmedelsrådgivning samt förebyggande hälsovård, inkluderande rutinmässiga cellprovtagningar.

Utöver diagnostik av gynekologisk cancer finns andra tillstånd som kräver korta väntetider som utomkvedshavandeskap, oönskade graviditeter och akuta infektioner. En snabb handläggning av gynekologiska infektioner kan vara avgörande för kvinnans framtida möjligheter att bli gravid. Gynekologen handlägger också bland annat olika former av hormonella störningar liksom urininkontinens vilket är ett stort medicinskt och socialt handikapp för många kvinnor.

Stora existentiella frågor som ofrivillig barnlöshet kräver hög kompetens att utreda och behandla. Utöver de rent gynekologiska sjukdomar som kvinnor söker för möter gynekologer också ett stort antal kvinnor i livskris, med depression, ångeststörningar eller med bara vanlig oro kring fertilitet och sexualitet. Dessa kvinnor behöver ett adekvat och kunnigt omhändertagande.

Ingen människa söker vård i onödan, ingen människa söker vård om det inte känns viktigt. Har patienten ingen diagnos så finns en oro som också är viktig att ta hand om. Patienten har nästan alltid en önskan om större kunskap kring sin hälsa. Några minuters rådgivning av specialist vid dessa primärvårdsbesök skulle i många fall kunna spara stora kostnader för sjukvården och samhället i ett längre perspektiv.

Stig Nyman
Pia Lidwall

Stig Nyman (kd)
är biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Pia Lidwall
är gruppledare för kristdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev