Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdvalet bör kunna ge lärdomar värda att ta till vara”

Publicerad: 15 augusti 2013, 09:30

REPLIK. Stockholms läns landsting borde utvärdera vårdval höft/knäplastik bättre, anser Johan Ejerhed.


Tycho Tullberg vid Stockholm Spine Center lovordar i en debattartikel i Dagens Medicin den 12 juni den nya ersättningsmodell för rygg­kirurgi som är på väg att införas i Stockholms läns landsting, SLL.

Modellen bygger på en så kallad vård­episodsersättning där en vårdgivare får en fast ersättning per ingrepp, oavsett komplikationer, och bonus kan betalas ut om resultatet överträffar ett förväntat genomsnitt för den aktuella patienten.

Det är en vidareutveckling av vårdval höft-/knäplastiker som enligt SLL:s preliminära resultat ska ha blivit en succé. Tullberg skriver  Flera har hävdat att det finns en risk med att koppla ekonomisk ersättning till kvalitets­registren. Min erfarenhet är dock att fördelarna överväger kraftigt.

Frågan är dock för vem? Enligt Öppna jämförelser 2012 är stockholmarna minst nöjda med sina höft­operationer i hela Sverige efter Gotland, trots vårdvalet och en mångfald av aktörer. Andelen nöjda har till och med minskat något 2010/2011 jämfört med 2009/2010. För patientrapporterat resultat, mätt med livskvalitetsinstrumentet EQ-5D, ligger stockholmarna strax under riks­genomsnittet.

När det gäller värdering av ryggsmärta är detta ett erkänt svårt område där även andra faktorer, såsom depression, påverkar patienters skattning av sin smärta. Innan den sammantagna utvärderingen av vårdval höft-/knäplastiker är känt förefaller det anmärkningsvärt att SLL inför ett nytt vårdval i samma anda. Nog borde vårdval höft-/knäplastiker kunna ge lärdomar värda att ta till vara?

Relaterat material

"Ny prismodell för ryggkirurgi ger grund för bättre vård"

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev