söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdvalet har medverkat till ökad tillgänglighet”

Publicerad: 10 juli 2018, 05:00

Mona Boström är tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting och dåvarande Landstinget Halland. Hon har med anledning av att vissa partier i Stockholms läns landsting vill avskaffa vårdval hörsel och Fritt val av hjälpmedel på Hörselföretagarnas uppdrag föreslagit ändringar i systemen med för att förbättra hörselvården.

”Det som skiljer oss åt är medlen", skriver Mona Boström som svar på Hörselskadades Riksförbunds kritk mot vårdvalet.


Hörselskadades Riksförbund skriver i en replik på min debattartikel där jag redogör för fördelarna med vårdval och Fritt val inom hörselområdet, att min rapport innehåller mer fluffigt tyckande än fakta.

Låt mig inledningsvis säga att vi har samma målsättning – vi ska ha en effektiv hörselvård med så hög kvalitet och god tillgänglighet som möjligt. Det som skiljer oss åt är medlen. Fakta visar att vårdval och Fritt val starkt bidrar till målsättningen om den bästa hörselvården för patienterna. Jag vill lyfta fram några fakta som stöder den slutsatsen.

Det har stor betydelse om patienterna inte behöver vänta alltför länge då de behöver göra en hörselundersökning. Vårdvalet har medverkat till att öka tillgängligheten till hörselrehabiliteringen på ett remarkabelt sätt. I Stockholm har man gått från långa köer till att i dag kunna ta emot nya patienter i normalfallet inom en vecka. Patienterna är numera nöjda med väntetiderna i Stockholm. 2010 ansåg 68 procent att väntetiderna var acceptabla och 2016 var 91 procent av nöjda med väntetiden. Även i de andra vårdvalslandstingen Skåne, Uppsala och Östergötland är tillgängligheten numera god. Det är fakta.

Vårdvalet för hörselrehabilitering är i grunden bra.

Ett tydligt bevis på att det Fria valet är positivt för patienterna kan ses i djupare analyserad statistik från kvalitetsregistret. Det Fria valet har lett till att patienterna som väljer hörapparat från det öppna sortimentet, via rekvisition, får större nytta än de som väljer ur landstingets utbud. Jämför man de två grupperna i Stockholm visar statistiken från kvalitetsregistret första halvåret 2017 att gruppen som gjort valet med rekvisition får värdet 3,75 och de som valt landstingets utbud får 3,67. I indikatorn funktion är de som valt med rekvisition signifikant mer nöjda, värdet 3,62 mot 3,51 för de som valt landstingets utbud. Även under 2016 kan man se en signifikant skillnad, de som valt med rekvisition i Stockholm svarar att de har större nytta och bättre funktion än de som valt ur landstingets sortiment. Det är fakta.

Jag har sett många vårdval och alla är inte bra. Vårdvalet för hörselrehabilitering är i grunden bra. Skillnaderna i ersättningsnivå mellan de olika regionerna indikerar dock att man behöver se över nivåerna. Jag säger inte att man ska betala mer, man ska betala rätt.

Om det Fria valet tas bort erbjuds patienterna ett mindre brett sortiment. Det minskar möjligheten att möta varje unik individs behov. Eftersom valmöjlighet ökar delaktighet och delaktighet ökar viljan att använda hjälpmedlet finns risken att fler patienter inte använder sin hörapparat. Och den utvecklingen är vi väl överens om att vi inte vill se?

Relaterat material

”Hopkok om Fritt val imponerar inte”

”Fördelarna med vårdval är tydliga”

MONA BOSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev