Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdvalet hotar fritt val av sjukgymnastik

Publicerad: 9 december 2008, 10:17

Britt-Marie Heier och Lennart Dückhow oroas över förändringar i Västra Götalandsregionen.


Regeringens avsikt med LOV, lag om valfrihetssystem, är att tydliggöra rättsläget och underlätta för kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter.

Detta framgår tydligt i lagrådsremissen SOU 2008:15 LOV att välja, samt framför allt i propositionen 2008/09:29 1 kap 1§. Den enskilde ska få utökad makt:  Med valfrihet…avses ett förfarande där den enskilde ges rätt att välja den leverantör som skall utföra tjänsten.

Ur sjukgymnastikens eller rehabiliteringens perspektiv är det en ren försämring att avskaffa den valfrihet som patienten har i dag. Det kan till och med anses olagligt i förhållande till avsikten med hela LOV. Vi sjukgymnaster har sedan nästan ett decennium i Västra Götalandsregionen haft ansvaret/förtroendet att behandla patienter utan remiss från läkare. Det har medfört kortare köer, lägre kostnader och kompetenshöjning bland flertalet verksamma sjukgymnaster. Vi vill fortsätta att svara mot de förtroenden och det ansvar vi har, helt enkelt.

Vår förundran, vår skepsis och våra farhågor inför genomförandet av vårdvalet i primärvården inom Västra Götaland hösten 2009 har ökat, efterhand som vi har fördjupat oss i idéskissen och sett arbetet med förfrågningsunderlaget, fram till den 3 november, då det fick underkänt på några punkter, bland annat sjukgymnastiken, som ska förtydligas.

Om sjukgymnastisk rehabilitering hamnar som en del i vård­enhetens ekonomi, alltså inkluderad i vårdpengen, mister den enskilde sin valfrihet.

Vårdenheten kommer att kräva, och äga, mandat att fatta individens beslut. Vad som skulle vara en frihet, blir en fälla. Visst, man kan byta vårdenhet ett antal gånger, och spela ut enheterna mot varandra.

Det är vår övertygelse att finansieringen av sjukgymnastik/rehabilitering även i framtiden måste göras separat, alltså ett ersättningssystem skilt från läkarnas primärvårdspeng och skilt från vårdenhetens basuppdrag. Det fungerar alldeles utmärkt och patienterna har fullkomligt fritt vårdval, precis som nu. Dessutom ger det regionens tjänstemän 100 procent kontroll över kostnaderna.

Att återinföra remiss-systemet som övergavs för länge sedan, blir en försämring på det ekonomiska planet, men framför allt på det mänskliga och allra tydligast därför att transparens och autonomi sätts ur spel. En direkt motsats till vad LOV eftersträvar.

Målet att ge valfrihet åt patienten blir då en myt, en retorik, som maskerar vad den egentliga agendan antyder, nämligen:

1. Mindre valfrihet för den enskilde.

2. Låt de offentliga medlen gå till organisationsförändringar, snarare än till förbättringar i den befintliga vården.

3. Gör paketet elegant. Är det så?

Även i ett bildligt perspektiv borde det saknas marginaler för denna sortens hasard i landstinget.

Frågan om sjukgymnastikens plats inom framtida primärvård är avsevärt viktigare och större än vad den vid första ögonkastet verkar vara. Stockholm, Uppsala och Kronoberg har valt en modell där basuppdraget inte inkluderar sjukgymnastiken. Västmanland har till och med lyft ut rehabiliteringskostnaderna ur basåtagandet sedan det framkommit att läkare undvikit att ordinera medicinska åtgärder för patienter och därmed  sparat  in rehabilitering och höjt sina egna intäkter i stället.

Förbättra därför gärna formerna för uppföljning och ackreditering, överlag i primärvården, det gagnar alla inblandade. Vi sjukgymnaster strävar själva efter hög kompetens, transparens och autonomi.

Britt-Marie Heier
Lennart Dückhow

Britt-Marie Heier och Lennart Dückhow
är sjuk­gymnaster och företrädare för Privatpraktiker-föreningen, Göteborg.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev