Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdvalet i Stockholm har en klar hälsoprofil

Publicerad: 9 juni 2010, 13:53

Stockholms läns landsting satsar redan mycket på sjukdomsförebyggande arbete, skriver landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).


Hälso- och sjukvården måste få mer fokus på hälsa – för att i längden behöva ta hand om färre i sjukvården. Den rödgröna oppositionen är engagerad, se debattinlägg i senaste Dagens Medicin, men missar tyvärr de positiva förändringar som vi redan genomför.

Vårdval Stockholm har en klar hälsoprofil, framför allt genom de trendbrott i tillgänglighet och jämlikhet som vi har uppnått.

En trygg, nära vård med tillgänglighet och kontinuitet är en av de viktigaste hälsosatsningarna vi kan göra. Att så många fler nu har kunnat välja en egen doktor och lätt kan besöka sin husläkare och distriktssköterska gör att symtom och hälsorisker kan upptäckas i tid, och sjukdomar förebyggas. Att två av tre får en läkartid samma dag som de kontaktar sin husläkarmottagning är en oerhört viktig hälsoinsats. Trösklarna ska vara låga till den nära vården.

Jämlikheten, där den största ökningen av läkarbesök sker i länets socialt och ekonomiskt mer utsatta områden, innebär också en hälsovinst. De personer som kanske bäst behöver får nu större tillgång till den snabba, nära vården.

Inom vårdvalet har också det specifika hälsofrämjande arbetet utvecklats. Distriktssköterskorna har en nyckelroll. Den ”hälso­bonus” som först infördes har nu ersatts med en särskild ersättning kopplad till deras förebyggande insatser. Det ger bland annat utrymme för rådgivning om livsstil. Antalet ”riskbruksambassadörer” har ökat kraftigt och mer än dubbelt så många distriktssköterskor frågar patienterna om alkoholvanor. Rökavvänjning är en given del, och där planeras för en vårdgaranti.

Som ett kvitto på det hälso­främjande arbetet ser vi att recepten på fysisk aktivitet, Far, har ökat kraftigt på husläkarmottagningarna – med nära 50 procent mellan 2008 och 2009.

Den psykiska hälsan har också uppvärderats med i princip fördubblat ekonomiskt utrymme för psykosocialt stöd, vid bland annat sömnstörningar och stressrelaterad ohälsa. Från årsskiftet har vi tagit bort det övre taket så att alla psykosociala besök nu ger ersättning. Då hade redan besöken på de första två åren med vårdval hunnit öka med 50 procent.

När vi utvecklar Vårdval Stockholm ska individens vårdbehov bli ännu mer styrande för hur resurserna fördelas och vården utformas. I den styrningen måste hälsan vara en ännu viktigare del. Bättre hälsa är en fråga om jämlikhet och livskvalitet men också om effektivitet – så att resurserna räcker längre framför allt åt de riktigt sjuka.

Birgitta Ryd­berg (FP),
biträdande sjukvårdslands­tingsråd i Stock­holms läns landsting.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev