Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varför glöms ambulanssjukvården bort?”

Publicerad: 6 juli 2016, 04:25

Potentialen inom ambulanssjukvården nyttjas eller beaktas inte tillräckligt i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård, skriver Föreningen för ledningsansvariga Inom svensk ambulanssjukvård.


Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Svensk forskning inom området ambulanssjukvård har visat att lejonparten av de primära uppdragen för svensk ambulanssjukvård inte är av akut karaktär, det vill säga att det inte föreligger ett livshotande eller potentiellt livshotande tillstånd. Likväl överlämnas i vissa landsting/regioner uppemot 85-90 procent av ambulanssjukvårdens patienter ändå till sjukhusens akutmottagningar på traditionellt sätt.

Ambulanssjukvården har på senare år fått ökad kompetens samt bättre verktyg för att i varje enskilt fall kunna hjälpa den enskilda patienten till bästa vårdnivå. I ambulanssjukvården arbetar ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor, varav en majoritet av de senare har specialistutbildning. I tillägg till detta har fler och fler landsting/regioner infört operativ läkarmedverkan inom ambulanssjukvården, antingen i det direkta patientomhändertagandet eller direkt läkarstöd via telefon eller radiosystemet Rakel.

Tidigare var det enda alternativet en transport till en akutmottagning, men i ökande grad hjälper ambulanspersonalen efter bedömning patienten att komma i kontakt med primärvård, psykiatri, socialtjänst eller om patienten ändå behöver slutenvård förs patienten direkt till den avdelning som ska behandla eller vårda patienten. En ökande andel av patienterna slutbehandlas på plats, många gånger med egenvårdsråd.

Denna utveckling med bedömning och effektiv styrning redan tidigt i akutvårdprocessen är sannolikt ännu bara i sin linda, men torde komma att bli en av de viktigaste förutsättningarna för att bäst kunna nyttja samhällets samlade vårdresurser på effektivaste sätt.

Om man dessutom samtidigt betänker att svensk ambulanssjukvård utför cirka en miljon uppdrag årligen till en kostnad av drygt 4,5 miljarder kronor är det än mera anmärkningsvärt, menar vi att man i de två tunga utredningarna Högspecialiserad vård (utredare Måns Rosén) och Effektiv vård (utredare Göran Stiernstedt) inte nämner svensk ambulanssjukvård. Ni läste rätt – man nämner inte svensk ambulanssjukvård.

Föreningen för svensk ambulanssjukvård, Flisa, ser nödvändigheten med att svensk ambulanssjukvård tidigt involveras i det fortsatta arbetet för bästa möjliga utfall utifrån dessa utredningar, vars syften ju är att få ”mesta möjliga krut för pengarna” och bästa tänkbara vård för våra patienter. Det är med sorg och förvåning vi konstaterar att potentialen inom ambulanssjukvården inte nyttjas eller beaktas tillräckligt i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Om det är en medveten strategi eller blott av okunskap är svårt att säga. Helt klart är dock att vi vill bidra till utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård. Utmana oss!

Relaterat material

”Flisa tiger om sådant de borde tala”

HÅKAN KLEMENTSSON, PER ÖRNINGE

Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev