Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Varför håller du inte löftena om psykiatrin, Hägglund?

Publicerad: 3 mars 2009, 15:29

Vi saknar den utlovade skrivelsen om satsningar på psykiatrin, skriver Ann Arleklo, Thomas Nihlén och Elina Linna.


Den 23 oktober 2003 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning av psykiatrin. Utredningen leddes av läkaren Anders Milton och hade uppdraget att under tre år se över hela den psykiatriska vården i Sverige när det gäller inriktning, organisation och behovet av ökade resurser.

Självkritiskt måste man nog säga att utredningen borde ha tillsatts betydligt tidigare.

Utredningens slutbetänkande överlämnades i november 2006 till den då nytillträdda borgerliga regeringen. Utredningen identifierade ett antal områden där psykiatrin behöver utvecklas och förstärkas och också en lång rad förslag till satsningar som tar sikte på vad som behöver göras under perioden fram till 2015. Slutbetänkandet var under vintern 2006/2007 ute på remiss hos berörda instanser. Sedan dess har det inte hänt speciellt mycket trots att förslagen ligger där och väntar på att förverkligas. Regeringen presenterade inte någon större proposition om psykiatrins framtida utveckling under vare sig 2007 eller 2008.

I samband med budgetpropositionen och presentationen av anslag för åren 2009-2011 i september 2008 lovade dock socialdeparte­mentet att man skulle presentera en inriktningsskrivelse om psykiatrisatsningar i november 2008. Sedan utlovades att skrivelsen skulle presenteras senast den 30 januari 2009. När detta skrivs är vi inne i februari månads sista vecka.Någon psykiatriskrivelse och än mindre någon proposition från regeringen och det ansvariga statsrådet, socialminister Göran Hägglund (kd), har vi ännu inte sett till.

Vart tog den utlovade psykiatri­skrivelsen vägen, Göran Hägglund? Vad är anledningen till att du inte håller vad du lovat? Varför går det så oändligt långsamt? Satsningarna på att förbättra och utveckla psykiatriska vården i landet brådskar. Det finns ett antal viktiga förslag som väntar på att sättas i verket. Om innehållet och färdriktningen går det att få stor uppslutning. När det gäller regeringens idé att psykiatrisatsningen ska genomföras som ett treårigt projekt, ”katalysatorpengar”, är vi dock oeniga.

Det kan inte vara rimligt att satsningen på psykiatri blir ännu en tillfällig satsning. Behoven av förstärkningar är permanenta och det borde satsningen också vara – annars är det ytterst tveksamt om landstingen och kommunerna har möjlighet att bygga upp bättre verksamhet.

Ann Arleklo
Thomas Nihlén
Elina Linna

Ann Arleklo (s), Thomas Nihlén (mp) och Elina Linna (v)
är ledamöter av riksdagens socialutskott.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev