Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varför inte ta hjälp av oss experter?”

Publicerad: 29 november 2016, 12:00

Helén Berthelson, ordförande, Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

Foto: Christian Lindblom

Vi deltar gärna i fortsatta diskussioner om hur vi ska möta vårdens behov av specialistutbildade sjuksköterskor, skriver Riksföreningen för anestesi och intensivvård.


Ämnen i artikeln:

SKR

Det är med stor oro vi läser Peter Carpelans debattartikel i Dagens Medicin den 17 november 2016, där han återigen framför planer på att nu tillsammans med Sveriges Kommuners och Landsting se över möjligheterna och förutsättningarna för att överföra ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen från staten till landsting och regioner.

Riksföreningen för anestesi och intensivvård framförde redan i juni 2016 oro till Peter Carpelan och erbjöd sig att delta i konstruktiva diskussioner kring en framtida specialistutbildning för sjuksköterskor. Tyvärr har varken kliniskt verksamma sjuksköterskor eller företrädare från universitet och högskolor bjudits in av ansvarig politiker för en dialog vilket får anses som anmärkningsvärt.

Det huvudsakliga problemet är inte att för få sjuksköterskor genomgår specialistutbildning.

Det huvudsakliga problemet är inte att för få sjuksköterskor genomgår specialistutbildning utan att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor väljer att inte stanna kvar i yrket och i vården. Vården i dag blir alltmer avancerad, specialiserad och komplex, där utbildning och kompetens har stor betydelse. Landstingens och regionernas uppgift är att tillhandahålla en hälso- och sjukvård som är kvalitetsdriven och som arbetsgivare bör de skapa förutsättningar för att sjuksköterskor erbjuds en specialistutbildning på avancerad nivå inom högskola och universitet. Landstingens huvuduppgift borde vara att tillgodose fortsatt kompetensutveckling och att skapa förutsättningar för att den specialistutbildade sjuksköterskan trivs, utvecklas och stannar inom sitt yrke.

En specialistutbildning med akademisk examen på avancerad nivå ger garantier att utbildningen har en viss kvalitet och ett likartat innehåll över landet. En stor europeisk studie [1] visade nyligen ett samband mellan en akademisk klinisk förankrad utbildning för sjuksköterskor och minskad mortalitet bland patienter. En differentiering där olika landsting och regioner bygger sina egna specialutbildningar utifrån det lokala behovet medför att kvaliteten blir beroende av det enskilda landstingets resurser. Utbildningarnas innehåll och kvalitet kommer att skilja sig markant mellan olika regioner och landsting. Vårdkvaliteteten kommer därmed inte garanteras utan patienter kommer drabbas i högre utsträckning av vårdskador och ojämlikheten i vården kommer att öka.

Vi deltar gärna i fortsatta diskussioner som bygger på en väl underbyggd framställan för att tillgodose vårdens behov av specialistutbildade sjuksköterskor.

[1] Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Aiken, Linda H et al. The Lancet, Volume 383, Issue 9931, 1824-1830

Relaterat material

”Ny strategi för att möta personalbristen i vården”

HELÉN BERTHELSON

Ämnen i artikeln:

SKR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev