Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Varför måste vi slåss för ersättning?

Publicerad: 17 februari 2009, 13:24

Vi överväger att stämma staten, för livet blir sig aldrig mer likt för oss som har smittats av hepatit C genom arbetet, skriver Kaj Johansson, Kia Lundström och Agneta Bjurman.


Tusentals stickskador sker inom vården varje dag. Bara på Akade­miska sjukhuset i Uppsala rapporterades under 2006 och 2007 sammanlagt 670 stick­skador in. Ändå är statistiken bristfällig.Många incidenter rapporteras inte.

Under åren 2000-2007 hade 106 sjuksköterskor godkända arbetsskador i arbetsmoment  spruta/nål  från Afa Försäkring. Dessa arbetsolycksfall innebar mer än 30 dagars sjukskrivning eller någon form av medicinsk invaliditet. Smittskyddsinstitutets statistik anger att 92 anställda i vården har blivit smittade med hepatit C.

Att som vårdanställd få veta att man har drabbats av hepatit C genom en olycka i arbetet ställer hela livet på ända. Många av de drabbade vittnar om chocken över diagnosen, rädslan att smitta andra, oron att berätta för kollegor och hur arbetet sedan påverkas av följderna av sjukdomen och dess behandling. Personliga konkurser, skilsmässor och andra tragedier följer i sjukdomens spår.

Ändå vidhåller Afa försäkring att en hepatit C-smitta på jobbet inte föranleder något psykiskt lidande och att de drabbade därför inte kan få ersättning. Afas ställningstagande blir ännu mer märkligt eftersom Läkemedelsförsäkringsföreningen betalade ut 250 000 kronor skattefritt för just det psykiska lidandet till gruppen blödarsjuka som under 1970-talet och 1980-talet smittades med hepatit C via sina läkemedel, med motiveringen att de har fått utstå stora psykiska och sociala påfrestningar.

Samtidigt lanserar Vårdförbundet en ny försäkring för sina medlemmar vid  kritisk sjukdom  med försäkringsbolaget Salus Ansvar. Medlemmarna kan i dag försäkra sig mot hiv och MRSA. 410 000 kronor skattefritt utgår via försäkringen vid en säkerställd smitta på arbetet.

Afas försäkring tfa ger ersättning vid olycksfall i arbetet, arbetssjukdom eller färdolycksfall. TFA:s försäkringsvillkor nämner  individuella bedömningar  och  psykiskt lidande , men ger ingen konkret definition av till exempel psykiskt lidande.

Hur säkerställs rättstryggheten undrar vi? Utredningarna kan pågå i åratal, och när handläggaren inte hittar andra orsaker så slås det ändå fast att det psykiska lidandet inte är relaterat till arbetsskadan.

I Riksrevisionens rapport Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen till regeringen från 2007 riktas kritik på flera områden. Ett exempel på hur enskilda kan drabbas är när Försäkringskassan sedan flera år driver frågan rättsligt att en överförd hepatit C-smitta på arbetet inte föranleder något psykiskt lidande utöver 48 veckors medicinsk behandling för Hepatit C. 100 000-tals kronor i förlorad arbetsinkomst under sjukdom vid en redan godkänd arbetsskada ger ingen livränta från Försäkringskassan. I november 2008 beviljade kammarrätten prövningstillstånd för att avgöra sakfrågan. Den är inte avgjord än.

Vi anser att den ansvariga ministern Cristina Husmark Pehrsson (m), och arbetsmarknadens parter har misslyckats med att säkerställa en ekonomisk trygghet via avtalsförsäkringar och trygghetssystem.

När ska villkor och rutiner ändras så sjukvårdspersonal som smittas på jobbet av någon av de sjukdomar som anges i smittskyddslag 2004:168 säkerställs ersättningar som motsvarar psykiska och medicinska konsekvenser? Vi undrar också när våra arbetsgivares huvudman, Sveriges Kommuner och Landsting, ska ta sitt ansvar. En trygghet i form av ersättning även för psykiskt lidande vid arbetsskada borde vara en självklarhet i avtalsvillkoren för TFA försäkring. Vi överväger nu gemensamt med sjukvårdspersonal som smittats på jobbet att stämma staten, för livet blir aldrig mer sig likt för oss som har smittats med hepatit C i arbetet.

Kaj Johansson
Kia Lundström
Agneta Bjurman

Kaj Johansson
är legitimerad sjuksköterska och företrädare för Riksföreningen Hepatit C Vårdnet.

Kia Lundström
är undersköterska och före­trädare för Riksföreningen Hepatit C Vårdnet.

Agneta Bjurman
är legitimerad sjuksköterska och företrädare för Vårdnet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev