lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varför saknas arbetsterapeuter i Socialstyrelsens analys?”

Publicerad: 15 mars 2018, 13:00

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter Foto: Jonas Eriksson

Ta på allvar att om inte fler arbetsterapeuter utbildas kommer det att finnas ett underskott på 1 600 arbetsterapeuter 2035, skriver Sveriges arbetsterapeuter i en debattartikel.

Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen publicerade nyligen Nationella planeringsstödet 2018, en fördjupad analys och kartläggning gällande bedömning av tillgång och efterfrågan på personal i hälso- och sjukvård och tandvård.

Planeringsstödet är en del i det viktiga arbete som just nu pågår för att utveckla förutsättningarna för landsting, kommuner och andra arbetsgivare inom arbetsgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn att planera sin kompetensförsörjning. I Socialstyrelsens analys ingår tio legitimationsyrken, vilket glädjande nog är fler yrken än vid förra årets analys. Att Socialstyrelsen valt att även detta år utesluta arbetsterapeuter i sin analys är dock mycket oroande.

Det råder stor brist på arbetsterapeuter i hela landet. En av de vanligaste frågor som inkommer till Sveriges arbetsterapeuters kansli kommer från chefer som undrar hur de ska få tag på arbetsterapeuter till sina verksamheter. Även i områden omkring de åtta lärosäten som utbildar arbetsterapeuter är det svårt att rekrytera till fasta tjänster och än svårare att hitta någon till ett vikariat.

Vi kontaktas även allt oftare av medlemmar vars arbetsmiljösituation är ohållbar på grund av svårigheter att rekrytera kollegor. Detta är en allvarlig situation som i hög utsträckning påverkar patientsäkerheten och leder till allt snävare prioriteringar. Flera utredningar i samband med exempelvis fallskador bland äldre har visat att skador och vissa fall även dödsfall hade kunnat undvikas om arbetsterapeuter hade funnits att tillgå i verksamheten.

Detta är en allvarlig situation som i hög utsträckning påverkar patientsäkerheten.

Enligt de siffror Sveriges arbetsterapeuter tagit fram ur Arbetsförmedlingens och SCB:s prognoser är behovet av arbetsterapeuter stort redan i dag, men fram till år 2035 kommer efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter att öka med hela 30 procent. Medelåldern är hög bland legitimerade arbetsterapeuter och vi ser stora pensionsavgångar de närmaste åren, något som skiljer oss från exempelvis fysioterapeuter.

Om inte fler arbetsterapeuter utbildas kommer det att finnas ett underskott på 1 600 arbetsterapeuter 2035, och då har inte hänsyn tagits till det ökade behovet av arbetsterapeutiska insatser på grund av fler multisjuka äldre, att fler lever med livslång funktionsnedsättning och att allt fler drabbas av psykisk ohälsa. För en profession som i dag innefattar cirka 12 000 yrkesverksamma är detta alarmerande siffor.

Sveriges arbetsterapeuter har i flertalet debattartiklar, remissvar, skrivelser och i samtal med lärosäten och ansvariga ministrar inom området de senaste åren lyft frågan om bristen på arbetsterapeuter. I detta sammanhang har såväl statsråd som representanter för Socialstyrelsen och UKÄ refererat till det pågående uppdraget kring framtidens vårdkompetens där denna fråga ska behandlas. Det är därför mycket förvånande och oansvarigt att Socialstyrelsen valt att inte innefatta tillgången till arbetsterapeuter i sin analys.

Att arbetsterapeuter inte inkluderats leder till en missvisande analys kring hur kompetensbristen faktiskt ser ut och riskerar att leda till att lärosätena väljer att inte satsa på utbyggnad av arbetsterapeututbildningen. På sikt kan detta skapa en ökande brist på arbetsterapeuter med sämre kvalitet och patientsäkerhet som följd. Det vore väldigt olyckligt och rimmar dåligt med regeringens intention med det uppdrag om framtidens vårdkompetens som Socialstyrelsen och UKÄ har.

IDA KÅHLIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev