Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varför sker personalflykten efter flera år av ert styre?”

Publicerad: 14 februari 2014, 16:30

Vivianne Macdisi (S), landstingsråd i Uppsala, svarar på två folkpartisters inlägg om sjuksköterskelöner.


Kajsa Dovstad och Lina Nordquist (FP) från Uppsala län skriver med anledning av personalflykten från Akademiska sjukhuset att  I liberal politik ger kunskap, kompetens och ansvar utslag i lönekuveret  och  att samhället måste uppvärdera sjuksköterskornas arbete och att karriärmöjligheter borde stå i fokus .

Jag är övertygad om att de flesta delar uppfattningen att kunskap och kompetens ska löna sig och att sjuksköterskornas arbete måste uppvärderas. Men faktum är att Folkpartiet tillsammans med alliansen har haft makten i Landstinget i Uppsala län i snart åtta år. Lina Nordquist är inte bara landstingsråd utan även ordförande i produktionsstyrelsen och har ansvaret för Akademiska sjukhuset, personalpolitiken och arbetsmiljön. Är det någon som har haft möjlighet att påverka och forma personalpolitiken och löneutvecklingen, så är det Folkpartiet och ordföranden i produktionsstyrelsen. Akademiska sjukhuset och landstinget är nämligen en politiskt styrd organisation. Verksamheten finansieras av en budget som är fastslagen av politikerna i landstingsfullmäktige. Verksamheternas mål fastställs och följs upp av politikerna. Så frågan är; hur kommer det sig att personalflykten är ett faktum efter flera år av ert styre? Varför har ni inte verkställt en liberal politik där kunskap, kompetens och ansvar ger utslag i lönekuveret?

Det korta svaret är att det saknas politiskt ledarskap, det saknas en långsiktig lönestrategi och det saknas en dialog mellan politik, berörda verksamheter och facken. Det saknas också en engagerad och kunnig ägare som backar upp Akademiska i de stora utmaningar man står inför. Överbeläggningar, stängda vårdplatser och en ansträngd arbetsmiljö är också bidragande orsaker till personalflykten. Ansvariga politiker i produktionsstyrelsen och landstingsstyrelsen i Uppsala län borde ha tagit sitt ansvar och presenterat en strategi för hur Akademiska sjukhuset på kort och lång sikt ska klara de utmaningar man står inför både ekonomiskt och personalpolitiskt. Men i stället ägnar allianspolitikerna tid och pengar åt att tvinga sjukhuset att amputera verksamhet efter verksamhet för att dessa ska konkurrensutsättas genom fri etableringsrätt och ökade privatiseringar i specialistvården. Det bådar inte gott för ett universitetssjukhus med ett befolkningsunderlag på 300 000 invånare eftersom det äventyrar forskningen och utbildningen och är kostnadsdrivande.

Om Socialdemokraterna fick bestämma så skulle fokus i stället läggas på rätt saker; ökad kvalitet och tillgänglighet i vården, god personalpolitik och arbetsmiljö för våra medarbetare samt förbättrat bemötande och trygghet för patienterna. Vi är övertygade om att personalens yrkesstolthet och arbetsglädje skulle stärkas om ansvariga politiker fokuserade på rätt saker, investerade långsiktigt för att öka antalet händer i vården och belönade erfarenhet och goda arbetsinsatser i lönekuvertet.

Socialdemokraterna kommer redan nu på måndag att fortsätta dialogen med de fackliga organisationerna som vi kontinuerligt fört under lång tid. Det behövs åtskilligt för att lyfta lönerna för de viktiga yrkesgrupperna i vården. Till exempel att ansvariga politiker måste delta i en dialog mellan verksamhetsföreträdare, den medicinska professionen och de fackliga organisationerna för att samlas kring en gemensam verklighetsbeskrivning samt arbeta för att bygga förtroende och skapa legitimitet för de politiska besluten. Ansvariga politiker måste också ta fram en långsiktigt hållbar och förankrad strategi för god löneutveckling, hållbar arbetsmiljö och förutsättningar att föra en attraktiv personalpolitik.

Avslutningsvis behöver ansvariga politiker avsätta de resurser som krävs för att investera i en lönepolitik som säkrar en god personalförsörjning, inte bara nu utan även för framtiden.  Liberal politik  är inte svaret på de problem hälso- och sjukvården och personalen står inför. Det som behövs är resultatinriktad politik som är långsiktig och som vilar på dialog och förankring.

Socialdemokraterna kommer att prioriterar fyra områden inom sjukvården:

■ Mer resurser och tid för vård, för vi vill låta proffsen vara proffs.
 ■ Ökad jämlik och tillgänglig vård för patienterna.
 ■ Fokus på personalens kompetens eftersom det avgör vårdens kvalitet.
 ■ Stärkt forskning och samverkan för medicinska framsteg i vården.

Det skulle vara värdefullt om vi över blockgränsen kunde enas kring prioriteringarna inom sjukvården eftersom verksamheterna och personalen behöver och efterfrågar långsiktigt hållbara förutsättningar för god vård och god personalpolitik.

Relaterat material

debatt”Satsa på karriär – inte höga ingångslöner”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev