måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varför tar SLL inga beslut gällande den vanligaste nedärvda sjukdomen”?

Publicerad: 25 juli 2018, 05:00

Gunnar Karlsson, ordförande för patientföreningen FH Sverige. Foto: Anna Svanberg/Bildbyrån

Hela 20 procent av samtliga hjärtinfarkter hos personer under 45 år beräknas vara orsakade av familjär hyperkolesterolemi FH, skriver ordförande för patientföreningen FH Sverige.


Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Högt LDL-kolesterol är en av de främsta riskfaktorerna för hjärtinfarkt eller stroke, som årligen drabbar fler än 55 000 svenskar. Hela 20 procent av samtliga hjärtinfarkter hos personer under 45 år beräknas vara orsakade av familjär hyperkolesterolemi FH. Det är en genetisk hjärt- och kärlsjukdom som orsakar mycket höga nivåer av det onda LDL-kolesterolet i blodet hos en halv procent av befolkningen ca 50 000, varav cirka 11 000 i Stockholms läns landsting. I dag upptäcks FH oftast försent vilket innebär att patienterna får en hjärtinfarkt eller stroke innan de får en diagnos.

Socialstyrelsen nya FH-hjärtriktlinjer, från 2015, har som mål att leda till att 80 procent av FH patienterna är identifierade till 2025. Inom Sll beräknas cirka 7 procent av patienterna ha fått diagnos och tillgång till livsförlängande behandling. Det är naturligtvis en oacceptabel situation. Tidig diagnos, under tonåren eller tidigt i vuxenlivet, skapar tillsammans med rätt behandling förutsättningar till att förlänga livet avsevärt.

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer gjorde Sll 2016 en konsekvensbeskrivning som visade hur landstinget ska kunna förbättra situationen för FH-patienterna i länet. Baserat på konsekvensanalysen gjordes en projektbeskrivning – Projekt införande FH Riktlinjerna – som innebar att landstinget, under en treårsperiod, behöver avsätta 6,5 miljoner kronor per år för att leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer. Projektet skulle resultera i att Sll skulle, förutom att rädda många liv, även göra en besparing på cirka 64 miljoner kronor över en treårsperiod.

Det är nu två år sedan konsekvens- och projektbeskrivningen presenterades och fortfarande har inga beslut tagits av Sll. Det inlämnades även en motion, baserad på ovanstående dokument, hösten 2017, men fortfarande har inga beslut tagits.

Föreningen har deltagit i flera rundabordssamtal, tillsammans med politiker från Sll, där samtliga deltagare har varit överens om vikten av att Sll tog de beslut som krävs för att få de nya riktlinjerna på plats. Trots detta har inga beslut tagits och FH patienterna fortsätter att leva i ovisshet.

Samtliga partier i landstinget bör ta sitt ansvar.

Införandet av de ny FH riktlinjerna bör inte vara en valfråga men, eftersom inget händer, så vill vi ända ställa följande fråga till politikerna inför valet: Varför tar Stockholms läns landsting inga beslut gällande den vanligaste nedärvda sjukdomen – FH?

Samtliga partier i landstinget bör ta sitt ansvar, när det gäller FH-vården, och agera för att säkerställa att det finns en effektiv vårdstruktur som hittar och behandlar alla patienter enligt nationella riktlinjer och rekommendationer. All kunskap finns på plats och det finns goda exempel att ta lärdom av. Genom att aktivt förebygga, ställa diagnos och behandla denna sjukdom skulle landstinget kunna både rädda liv och spara pengar.

GUNNAR KARLSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev