Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varför tillskriva läkaren en dunkel agenda?”

Publicerad: 25 september 2017, 05:00

Jörgen Enarsson, överläkare vid barn- och ungdomskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och kollega med den berörda barn­läkaren.

Torbjörn Tännsjö för in debatten på ett i sammanhanget galet spår, skriver en kollega till den omskrivna barnläkaren i en debattreplik.

Ämnen i artikeln:

NeonatalvårdMälarsjukhuset

Det är givetvis jätteintressant att diskutera livsduglighet hos prematura barn kontra neonatologins historiska och eventuellt kommande landvinningar samt hur man ska sätta dessa områden i kontrast mot svensk abortlagstiftning. Men att göra detta mot bakgrund av en situation när en barnläkare, utifrån nuvarande lagstiftning och ur barnets perspektiv, tagit beslutet att inleda neonatal HLR vid en sen abort som gått över tiden är att leda oss in i denna diskussion från fel håll. Torbjörn Tännsjö tillskriver av någon för mig svårfångad anledning i detta sammanhang barn­läkaren och situationen en agenda som är hans egen tolkning.

Tännsjö insinuerar i Dagens Medicin nr 36/17 att den aktuella barnläkaren på något vis systematiskt skulle ha letat upp situationer med levande aborterade foster för att heroiskt värna livet för dem som nu definieras som barn. Så har givetvis inte varit fallet, utan de få gånger (tre gånger blivit kallad, två gånger varit aktiv) hon ställts inför detta har hon blivit kallad av villrådiga barnmorskor som framför sig haft barn med mer livstecken än förväntat.

Varken barnmorskor eller aktuell barnläkare vill eller ska behöva stå i den här typen av situationer och tvingas ta dessa beslut, där det är omöjligt att göra rätt ur alla perspektiv.

På förfrågan från SVT – som själva nosat upp det faktum att man i Sverige i undantagsfall låter aborter övergå i vecka 22 – valde barnläkaren att ställa upp på den aktuella intervjun i hopp om att det skulle leda till en konstruktiv diskussion om hur dessa situationer ska undvikas i framtiden. Hon var givetvis medveten om frågans känslighet och beredd på det kunde komma kritik, men föga anade hon att Tännsjö och så många i övrigt kloka människor skulle tillskriva henne dunkla agendor och att den offentliga debatten i stället i så stor utsträckning skulle handla om abort­gränser – vilket hon över huvud taget aldrig kommenterat – och hennes eget eventuella rätt eller fel i en situation som inte borde ha uppkommit.

Detta borde för en etikprofessor vara pinsamt.

Allt krut borde givetvis läggas på att undvika det misslyckande för svensk sjukvård som har gjort det möjligt att det från en laglig abort också i laglig mening föds ett barn. Detta har lett till situationer som ingen tjänar på och målet i debatten borde därmed rimligtvis ligga på hur dessa situationer ska undvikas utan att det på­verkar abort­gränsen. Här kan finnas tid att vinna i handläggningen vid an­sökan, beviljande och start av sena aborter. Här finns också diskussionen om ­feticid för att undvika levande födda barn efter vecka 22+0.

Tännsjö vill av någon anledning inte se och diskutera lösningar på detta uppenbara misslyckande utan väljer i stället att göra egna tolkningar av de inblandades agendor och därmed föra in debatten på ett visserligen intressant men i sammanhanget galet spår. Detta borde för en etikprofessor vara pinsamt, det är i vart fall olyckligt och kontraproduktivt. Låt oss innerligt hoppas att det möte som ska hållas mellan berörda parter nu i september lyckas hålla sig till sakfrågan och bortse från Tännsjös märkliga dimridåer.

Relaterat material

”Neonatalvårdens status ska inte avgöra om abort ska tillåtas”

”Ingen konflikt mellan fri abort och framgångsrik prematurvård”

JÖRGEN ENARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev