Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varje dispens i Stockholm är tidsbegränsad”

Publicerad: 20 mars 2013, 08:51

Stockholms läns landsting ska fortsätta att ha höga krav när det gäller specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna men i dag kan det finnas behov av undantag, skriver Gustav Ohlén, enhetschef på SLL.


Henrik Johansson från Alarm ambulansförbundet kritiserar i sin debattartikel Stockholms läns landsting för beslutet att kunna erbjuda dispens när det gäller specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna. Henrik Johansson beskriver detta som en generell dispens och att kravet om specialistutbildade sjuksköterskor är borttaget. Det här stämmer inte.

Våra ambulansleverantörer har meddelat att tillgången på special­istutbildade sjuksköterskor i sommar kommer att vara begränsad. Samtidigt har landstinget beslutat att utöka antalet ambulanser med sju stycken under året varför behovet av specialistutbildade sjuksköterskor väntas öka ännu mer.

Stockholms läns landsting har högre krav på ambulanspersonalens kompetens än man har i de flesta andra landsting och högre än vad Socialstyrelsen föreskriver. Stockholms läns landsting ska fortsätta att ha höga krav men i dagsläget kan det finnas behov av enskilda, tillfälliga undantag.

Chefläkaren för ambulanssjukvården har därför rekommenderat hälso- och sjukvårdsförvaltningen att införa en möjlighet till dispens från gällande avtal.

Den innebär att grundutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården, med erfarenhet av exempelvis arbete på akutmottagning och med rätt att ge fulla ordinationer, vid behov ska kunna ersätta specialistutbildade sjuksköterskor.

Dispensen är individuell och ansvarig läkare hos vårdgivaren ansvarar för att sjuksköterskan följer medicinska riktlinjer och utför sitt arbete på ett patient­säkert sätt.
För varje sjuksköterska som vårdgivaren söker dispens för ska en utvecklingsplan upprättas så att individen ska kunna erhålla specialistkompetens, alternativt uppnå sex månaders slutenvårdstjänstgöring.

Vidare ska vårdgivaren kunna beskriva varför individen bedöms som lämplig och redogöra för dennes yrkeserfarenhet inom ambulanssjukvård.
Varje eventuell dispens är tidsbegränsad och beviljas av landstinget efter rekommendation
av chefläkaren för ambulans­sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer ambulansverksamheten löpande och arbetar aktivt med att säkerställa kontinuitet och kvalitet i länets ambulanssjukvård. Verksamhetens avtal har tydliga krav, verktyg för löpande uppföljning och tydliga sanktioner vid brister i vården.

Relaterat material

”Sänkta krav på kompetens ett beslut utan riskanalys”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev