Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varje förslag behöver analysera möjliga särintressen”

Publicerad: 15 juli 2019, 05:00

Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, samt ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor.

Foto: Sjukhusfotograferna, Universitetssjukhuset i Linköping & Mostphotos

SPF Seniorerna och Kronans Apotek utgår från delvis felaktiga antaganden och analyserar inte konsekvenserna av sina förslag, skriver Nepis chef Mikael Hoffmann i en replik.


Det borde vara en rättighet för varje patient att få ha ett och samma namn på sin läkemedelsbehandling över tid och vid olika kontakter. Så är inte fallet i dag vid utbyte på apotek. Det finns också goda skäl att diskutera hur antalet byten ska kunna minskas.

SPF Seniorerna och Kronans Apotek lyfter i en debattartikel 9 juli tre förslag till åtgärder. En del av dessa är redan på gång. I andra fall utgår man från delvis felaktiga antaganden och analyserar inte konsekvenserna.

1. Färre läkemedelsbyten.
Läkare och andra förskrivare har – i motsats till vad som framgår av debattartikeln – förskrivarstöd med aktuella prisuppgifter och periodens/månadens vara markerad i sina journalsystem. Det huvudsakliga problemet är (förutom att receptet gäller ett år) istället att periodens vara/varor ofta inte finns tillgängliga på det apotek patienten går till, framför allt inte i slutet av månaden.

Att alltid expediera samma vara under det år som receptet gäller skulle ge ett kraftigt incitament till läkemedelsföretag. De skulle sannolikt konkurrera med priset för att bli periodens vara under en månad för att efter denna månad höja priset så mycket som möjligt utan att förlora läkemedelsförmånen. Förslaget skulle alltså kräva ett långsiktigt prisåtagande, och också krav på leveranssäkerhet över tid. Om inte skulle det leda till kraftigt ökade kostnader.

2. Förbättrad märkning och information. Substansnamn på recept och apoteksetikett.
Detta framfördes i en debattartikel förra året i Dagens Nyheter från Nepi, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet samt Sveriges Farmaceuter. Regeringen har givit ett uppdrag till E-hälsomyndigheten att genomföra detta. Läkaren kommer att kunna skriva substansnamnet vid recept på utbytbara läkemedel. Patienten kommer att kunna ha samma namn – substansnamnet – på sin läkemedelsbehandling över tid i både vård och på apotek, i patientjournal på nätet och i E-hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen. Det blir också verklighet i den framtida Nationella läkemedelslistan.

Läkemedelskommittéernas rekommendationslistor är i motsats till vad som framförs sedan många år baserade på substansnamnet. I Region Stockholm anges till exempel att ”för generiskt utbytbara preparat rekommenderas principiellt enbart substansen”.

3. Pristak på utbytbara läkemedel.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, kan redan sedan 2009 fastställa ett takpris för varje utbytesgrupp om prisskillnaderna är stora. Om apoteken själva fritt skulle få välja vilket utbytbart läkemedel inom läkemedelsförmånen under takpriset som de expedierar skulle detta få två följder:

• Den hårda priskonkurrens som i dag finns genom systemet med periodens vara urholkas utan att patienten skulle vara garanterad samma vara över tid.

• Varje apotekskedja får incitament att i samverkan med ett läkemedelsföretag lagerföra och erbjuda en viss vara med ett pris så nära pristaket som möjligt. Priskonkurrens via patienten kommer att vara bristfällig då patienter varken vet att, eller hur, de ska jämföra olika apoteks lagerhållning/pris.

Det är bra att patientföreträdare engagerar sig i frågan – varje lösning bör utgå från patienternas behov. Men varje förslag behöver för att det ska vara genomförbart också analysera möjliga särintressen samt beskriva hur priskonkurrensen kan komma att påverkas.

Relaterat material

”Så kan äldres lidande minska”

MIKAEL HOFFMANN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev