Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Värna brukarens rätt att själv välja hörselhjälpmedel”

Publicerad: 16 februari 2018, 06:00

Branschföreningen Hörsel­företagarna, via styrelsen: Eva Halén, ordförande samt vd Audika, Magnus Ericsson, vice ordförande samt vd Hörbart, Mikael Andersson Huss, Sverigechef Audionova, Annette Vahér, Audionommottagningen i Landskrona AB, Åsa Nilsson, kvalitetschef Audika, och Lena Aschenbrenner, regionchef Audionova.

Foto: Pernille Tofte (de svartvita)

Vårdvalet har bidragit till att det finns en mångfald av hörselmottagningar och väntetiderna har kortats. Om Fritt val urholkas kommer det att få mycket negativa konsekvenser, skriver Hörsel­företagarna.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Vårdvalet inom hörselvård i kombination med Fritt val av hörsel­hjälpmedel har blivit en stor framgång i Region Skåne och Stockholms läns landsting. Vårdköerna har minskat drastiskt samtidigt som valfriheten ökat för brukarna.

Trots detta ifrågasätts systemet återkommande, till exempel i Hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43).

Vi som jobbar praktiskt med hörselrehabilitering menar att det vore djupt olyckligt om systemet med fritt val skulle rullas tillbaka.

Stockholms läns landsting har nu aviserat en översyn av Fritt val. Med anledning av detta vill vi lyfta fram systemets förtjänster.

Systemet behöve utvecklas, inte avvecklas

Fritt val innebär på hörsel­området att den som är i behov av en hörapparat kan välja mellan att låna en hörapparat från lands­tingets upphandlade sortiment eller själv köpa en hörapparat och då få delar av den kostnaden täckt av landstinget.

Vårdvalet har bidragit till att det i dag finns en mångfald av hörselmottagningar med ökad tillgänglighet som följd. Sedan vårdval inom primär hörsel­rehabili­tering infördes har antalet primära hörsel­mottagningar ökat från fem till cirka 35. Enligt landstingets egna enkätundersökningar har andelen personer som är nöjda med väntetiderna ökat från 60 till 90 procent mellan 2009 och 2014.

Dessa siffror blir särskilt imponerande om vi jämför med andra landsting där långa kötider är mer regel än undantag. Som exempel kan nämnas att i Region Gotland och Kalmar, som inte har vårdval, får patienterna vänta mellan sex och tolv månader, respektive upp till 18 månader, på att få sin hör­apparat.

Brukarna uppskattar Fritt val. Efter införandet har kund­nöjd­heten bland andelen patienter som känner sig delaktiga i val av hjälpmedel ökat markant. 2009 uppgav 60 procent att de var nöjda. 2016 är den siffran uppe i drygt 80 procent.

I de landsting som ­tillämpar Fritt val får patienterna tillgång till ett större utbud av hörsel­produkter. Det är något pensionärs­organisationen SPF framhåller som värdefullt och viktigt i sitt remissvar till Hjälpmedelsutredningen: ”Förbundet vill därför varna för att hjälpmedelsanvändarna ska tvingas förlita sig bara på upphandlade hjälpmedel. Landsting och regioner som tillämpar en fritt val-modell ger användaren fler möjligheter och kan också verka pådrivande för utveckling och innovation genom att pilothjälpmedel kan få spridning.”

Om Fritt val skulle urholkas, exempelvis i form av sänkta ersättningar, riskerar det att slå ut kliniker. Det kommer få mycket negativa konsekvenser för hörsel­vården i form av vårdköer. En återgång till endast ett upp­handlat sortiment skulle därtill minska den enskilda brukarens valfrihet av produktmodell och tekniknivå.

Enligt SCB beräknas cirka 1,5 miljon människor ha någon form av hörselskada. Tyvärr är det för få som söker hjälp. Hörsel­före­tagarna skulle gärna delta i en dialog med landstingen om hur vi kan utveckla en bra modell för upp­sökande verksamhet.

Därför finns det all anledning att värna brukarnas rätt att välja. Systemet är fortfarande nytt och långt ifrån perfekt. Därför behöver det utvecklas, inte avvecklas.

Relaterat material

”Ge valfrihet åt patienten – inte hörapparatindustrin”

”Vi utvecklar patientens rätt att själv få välja”

EVA HALÉN, MAGNUS ERICSSON, MIKAEL ANDERSSON HUSS, ANNETTE VAHÉR, ÅSA NILSSON OCH LENA ASCHENBRENNER

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln: