fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Värna nationella taxan och mångfalden

Publicerad: 19 oktober 2012, 13:29

Göran Hägglund, gå till historien som politikern som värnar om mångfald och inte ger sig på småföretagare, uppmanar Spafs ordförande Göran Thingwall.


Regeringen tycks ha kommunikationsproblem angående sjukvården. Reinfeldt sade i partiledardebatten nyligen i replikskiftet om sjukvården/välfärden  …kvaliteten förstärks av att det finns flera utförare...  och  …man ska aldrig ha attityden att man fastnar i en föreställning att det måste vara på ett visst sätt.

Hägglund har dessförinnan tillsatt en utredare om nationella taxan. Samtidigt klarnar det om att vårdvalen inte har gett de effekter man eftersträvade, nämligen innovationer och nytänkande i primärvården (Dagens Medicin nr 41).

I detta läge verkar det som om regeringen tänker avskaffa nationella taxan. Jag måste få ställa frågan: Var är det skon klämmer? Det var en gång en borgerlig regering som sjösatte nationella taxan. Många egna småföretagare såg dagens ljus och har under en dryg tjugoårsperiod byggt upp mottagningar med ovärderliga nätverk av specialister för att snabbt möta patientens behov. Tänker nu en borgerlig regering göra tvärtom och sänka taxan? Eller?

I ett läge när vårdvalen inte kommit i hamn är det inte seriöst att göra sig av med en välfungerande verksamhet som uppfyller alla de kriterier man ska ställa på sjukvården. Nationella taxan uppvisar ständigt goda omdömen och framförallt ligger i topp ur kundnöjdhets hänseende. Vi väljer patienter före ifyllandet av meningslösa enkäter. Arbetsglädje före frustration. Flexibilitet före detaljstyrning. Korta beslutsvägar före byråkrati.

Göran Hägglund, gå till historien som politikern som värnar om mångfald och inte ger sig på småföretagare.

Jag tolkar att något är på gång när nu utredaren förlängt slutdatum till den 7 november. Efter det noggranna arbete hon gjort hittills vore det anmärkningsvärt om hon inte föreslår en utveckling och utökning av taxan.

Göran, ställ dig frågan, som dessutom är utredarens frågeställning: Vad är bäst för patienterna? Att kunna välja vårdgivare utifrån egna, eller vårdgivarens, kriterier eller förpassas in i ett enda system med totalt monopol? Praktexemplet på detta var apoteksmonopolet.

Det vore minst sagt ödets ironi om taxan avskaffas och en regering framöver kommer fram till att en form av vårdgivare är inget bra för mångfalden.

När man ändrar på något skall man ta till var det som är bra. Ett beprövat tillvägagångssätt är att ändra på namnet och få ett mer täckande namn. Skippa begreppet nationella taxan och kalla det i stället för ett  Nationellt vårdvalssystem för småskalighet . Detta borde även SKL kunna köpa om man har patientens bästa för ögonen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev