Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Värna primärvården – inför listningstak”

Publicerad: 15 Mars 2018, 07:00

Verksamhetscheferna och läkarna Johan Stark, Carola Johansson och Sverker Nilsson.

Från politiken har det varit mycket snack, men desto mindre verkstad, skriver tre debattörer.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Den svenska hälso- och sjukvården presterar överlag god medicinsk kvalitet samtidigt som det finns stora utmaningar kring bemötande, service och framför allt tillgänglighet. Och under flera års tid har det funnits en nationell samstämmighet bland både politiker och vårdprofession om att en av lösningarna på sjuk­vårdens utmaningar är att avlasta storsjukhusen och göra primärvården till basen i den svenska hälso- och sjukvården.

Tyvärr är vi inte där än. Utredningar av Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh – och flera andra före dem – visar bristerna och stakar ut framtiden. Från politiken har det varit mycket snack, men desto mindre verkstad, och det är uppenbart att vi har en lång väg kvar. Primärvårdens del av den totala sjukvårdsbudgeten ligger sedan decennier kring 17 procent – i vissa landsting något lägre, i andra något högre.

Självklart är det svårt att avgöra hur stor andelen ska vara, men en analys från Myndigheten för vård- och omsorgs­analys konstaterar att Sverige, jämfört med andra europeiska OECD-länder, har en resursmässigt svag primärvård med en mindre andel av resurserna när det gäller läkare.

De flesta är nog därför överens om att 17 procent är otillräckligt om primärvården ska avlasta akutsjukvården och samtidigt erbjuda goda arbetsvillkor, svara upp mot vårdgarantin, mot nya utrednings- och behandlingsmetoder och erbjuda hög kontinuitet och tillgänglighet.

Men allt handlar inte om resurser. Primärvården – framför allt den offentligt drivna – skulle fungera bättre med mer tillitsstyrning snarare än topp­styrning samt genom effektivare arbetssätt och bättre arbetsmiljö. Låt också professionen vara med och bestämma över delar av primärvårdens villkor. Blicka till exempel mot Norge. Där finns ett system där läkaren sätter tak för hur många patienter som kan vara listad hos hen. Det är fullt rimligt att det är sjukvårdspersonalen som själv bestämmer och tar ansvar för arbetsbelastningen.

Ett alltför hårt tryck på vårdpersonalen går ut över arbetsmiljön.

Ett alltför hårt tryck på vårdpersonalen går ut över arbetsmiljön och riskerar att påverka både tillgängligheten och vårdkvaliteten. De som arbetar inom vården måste kunna känna att de gör ett bra jobb och att vården är behovsstyrd snarare än efterfrågestyrd.

Många patienter är missnöjda med primärvården. Ofta för att de inte får en tid hos läkare eller sjuk­sköterska tillräckligt snabbt. Då listar de om sig. I allt högre utsträckning sker det hos privat drivna vårdcentraler som enligt SKL:s Nationell patientenkät generellt erbjuder bättre kontinuitet, bättre bemötande och högre tillgänglighet.

Det är bra att patienterna röstar med fötterna och byter mottagning när det inte fungerar. Samtidigt kan läget bli kritiskt för populära mottagningar på mindre orter där utbudet är begränsat. Vid Neptunuskliniken i Varberg blev läget vid slutet av 2017 till exempel så kritiskt att patientsäkerheten riskerade att äventyras. Lösningen blev ett tillfälligt listningsstopp och att regionen lovade att förbättra de egna enheterna så att de motsvarar patienternas krav på tillgänglighet och kontinuitet. Det finns också fler exempel på liknande situationer runt om i landet.

Det är viktigt att landstingen och regionerna lyssnar på professionen och agerar pragmatiskt, för även med listningstak är det fullt möjligt att erbjuda en god och jämlik hälso- och sjukvård.

I grunden handlar det om att ge förutsättningar för långsiktig och patientsäker vård samt en trygg och ömsesidigt förtroendefull relation mellan vårdgivare och patient. Det handlar om kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet.

Att vårdcentraler straffas för att de är populära och gör ett bra jobb för sina patienter, dessutom till priset av en försämrad arbetsmiljö, är helt enkelt inte rimligt.

Carola Johansson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef, Öregrunds vårdcentral, Praktikertjänst.

Sverker Nilsson, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef, Neptunuskliniken, Praktikertjänst

Johan Stark, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef, Riddarhusläkarna, Praktikertjänst.

CAROLA JOHANSSON, SVERKER NILSSON OCH JOHAN STARK

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev