lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårt arbete med vårdens IT-termer skapar enhetlighet - inte förvirring

Publicerad: 23 maj 2007, 05:49

REPLIK Det finns ett brett stöd för våra föreskrifter om IT-termer för vård och omsorg, Vårt arbete kommer att bidra till att vi använder begrepp och termer på ett enhetligt sätt, skriver Socialstyrelsen i en replik på bland andra Gunnar O Kleins debattartikel i Dagens Medicin nr 19/07.


Håkan Ceder
 är överdirektör på Socialstyrelsen

Petra Otterblad Olausson
 är avdelningschef för epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen.

Ulla Gerdin
är projektledare för terminologisamordning, epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens arbete med IT-termer för vård och omsorg har hittills skapat mer förvirring än användbara resultat skriver Gunnar O Klein med flera i Dagens Medicin. Vi menar att det arbete Socialstyrelsen bedriver inom ramen för regeringens IT-strategi för vård och omsorg tvärtom kommer att bidra till att vi använder begrepp och termer på ett enhetligt sätt.

Socialstyrelsen ska utfärda föreskrifter som säkerställer individens säkerhet i vården och vi har regeringens särskilda uppdrag att föreskriva användning av begrepp och termer. Innan vi beslutar om vilka begrepp och termer som ska ingå i föreskrifterna genomförs bland annat ett metodiskt terminologiarbete och en extern bred remiss. I de nu aktuella föreskrifterna har 52 instanser, av 62, besvarat remissen om de första åtta grundläggande begreppen.

Genomgående finns ett brett stöd för förslagen. Socialstyrelsen har också tagit hänsyn till de synpunkter som inkommit. Föreskrifterna kommer att kompletteras med ytterligare begrepp och termer i den takt som det finns behov av, men maximalt två gånger per år.

Terminologiarbetet kräver tid och engagemang av personer med fackkunskap inom olika verksamhetsområden och det finns ett stort behov av gemensamma kliniska begrepp och termer att användas i den IT-stödda dokumentationen. Det brittisk-amerikanska begreppssystemet Snomed CT är en möjlighet för Sverige att få tillgång till 350 000 kliniska begrepp och termer som beskrivits för enhetlig användning i till exempel datoriserade journaler, för klinisk uppföljning och för kontakter med vår omvärld.

Snomed CT är ett komplement och ersätter inte arbetet med att föreskriva användningen av särskilt viktiga begrepp och termer. Regeringen har beslutat att Sverige ska gå med i International Health Terminology Standards Development Organisation och har uppdragit åt Socialstyrelsen att ansvara för bland annat nationell samordning, översättning och harmonisering.

Socialstyrelsen ska tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting stimulera till pilotverksamheter och utbildningsinsatser.

Vad gäller den europeiska standard som författarna refererar till så röstade Sverige i den europeiska omröstningen nej till att förslaget skulle bli en standard. Motivet är att standarden innehåller begrepp som inte är förenliga med svensk lagstiftning och att terminologin inte håller tillräcklig kvalitet.

Håkan Ceder, Petra Otterblad Olausson, Ulla Gerdin

Läs inlägget på vilket denna artikel är en replik: Dra tillbaka förslaget till normering av terminologi för vårdens IT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev