söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårt beslut vilar på saklig grund”

Publicerad: 16 september 2015, 05:00

Anders Hamsten, rektor, Karolinska ­institutet, och Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Gunnar Ask/Stefan Bohlin

Gästprofessorn har inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, skriver Anders Hamsten och Melvin Samsom.

Ämnen i artikeln:

Anders HamstenKarolinska institutetKarolinska universitetssjukhusetPaolo MacchiariniMelvin Samsom

I en debattartikel i Dagens Medicin nr 37/15 kritiserar den tidigare vid Karolinska institutet anställde Johan Thyberg KI:s utredning och beslut gällande misstänkt oredlighet i forskning.

Att flera anmälningar som riktats mot gästprofessorn har lagts ihop till ett ärende i KI:s diarieföring är en administrativ åtgärd som inte påverkat hur utredningen genomförts.

Karolinska institutet har i sin utredning av anklagelserna mot en gästprofessor på KI konstaterat att han inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Utredningsmaterialet omfattar närmare 1 500 sidor

Utredningsmaterialet omfattar närmare 1 500 sidor med yttranden från anmälarna, den anklagade professorn, de 51 medförfattarna till de anmälda artiklarna, en extern granskare samt närmare 8 000 journalhandlingar över de tre patienter som opererats på Karolinska universitetssjukhuset.

Vad gäller de tre opererade patienternas tillstånd före det kirurgiska ingreppet så framgår det klart av dokumentationen att deras prognos var mycket dålig. Att en patient får hempermission före en operation behöver inte innebära att han eller hon är utom fara.

Johan Thyberg uppehåller sig vid att det skulle ha saknat forskningstillstånd från regionala etikprövningsnämnden. Det behövdes inte eftersom operationerna utfördes som livräddande sjukvård, med en experimentell teknik eftersom inga etablerade kirurgiska tekniker var möjliga.

Beslut om operation och val av teknik togs inom Karolinska universitetssjukhuset. Operationerna gjordes i enlighet med § 32 i den dåvarande Helsingforsdeklarationen: ”Vid behandlingen av patienter, där beprövade förebyggande, diagnostiska och terapeutiska metoder inte finns eller har varit ineffektiva, är läkaren fri att med informerat samtycke från patienten använda icke beprövade eller nya förebyggande, diagnostiska eller terapeutiska metoder, om detta enligt läkarens bedömning inger hopp om att rädda liv, återställa hälsa eller lindra lidande. När så är möjligt bör de aktuella åtgärderna bli föremål för forskning i syfte att ta reda på deras säkerhet och verkan. All ny information skall dokumenteras och, när så är lämpligt, publiceras.”

Efter operationerna har läkarna publicerat en fallrapport, två teknikinriktade originalartiklar och översiktsartiklar i vetenskapliga tidskrifter. Att inte göra det vore att undanhålla forskare och kliniskt verksamma läkare viktiga kunskaper.

Att slutsatserna från den första operationen publicerats i The Lancet innebär inte att operationerna utgjort forskning. The Lancet publicerar artiklar om forskning, men även fallrapporter och andra artiklar som handlar om medicinsk praktik och kliniskt arbete.

Den som läser de bilagor som hör till Karolinska institutets beslut i ärendet kan konstatera att KI:s slutsatser vilar på saklig grund.

Relaterat material

”Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal”

ANDERS HAMSTEN OCH MELVIN SAMSOM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev