Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårt förslag har många fördelar”

Publicerad: 17 juni 2016, 05:00

Med rätt kompetens på rätt plats skulle vi ta ytterligare steg mot att modernisera och rusta den svenska vården inför de behov som finns, skriver Peter Carpelan (M).


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Även om det aldrig funnits så många läkare och sjuksköterskor i Stockholms läns landsting finns det en brist på vissa specialist­utbildade sjuksköterskor. Alliansen har därför tagit initiativ till en kompetens­försörjnings­strategi för att möta de utmaningar som vården står inför. Att peka finger mot den som kommer med konstruktiva förslag och ropa på mer av samma koncept när vården skriker efter personal är att se i backspegeln för att hitta svar på vårdens framtidsutmaningar.

Tendensen är också att allt färre sjuksköterskor väljer att vidare­utbilda sig. Förklaringen är givetvis mångfacetterad, men en av anledningarna är att det i dag inte alltid lönar sig att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.

Möjlig­heten till en akademisk ­karriär behöver säkras.

Därför vill Alliansen se över möjligheten att göra om sjuk­sköterskornas specialistutbildning till en praktisk verksamhetsförlagd utbildning med landstinget som huvudman, likt läkarnas specialisttjänstgöring där lön uppbärs under utbildningen. Det medför konsekvenser som behöver beaktas. Möjligheten till en akademisk karriär behöver säkras och Socialstyrelsen behöver fastslå riktlinjer och mål för utbildningen. Sam­arbete med bland annat regeringen, ansvariga myndigheter och akademi är lämpligt för att processen ska ske så smidigt som möjligt.

En förändring av specialistsjuksköterskeutbildningen skulle ge många fördelar:

1 Specialistutbildningen skulle på ett bättre sätt tillgodose hälso- och sjukvårdens behov av mer subspecialiserade medarbetare.

2 Förändringen skulle leda till en ökad flexibilitet vad gäller inriktningen på specialistutbildningen i stället för dagens tolv specialiteter. Här kan jämföras med läkarnas 44 basspecialiteter, nio grenspecialiteter och tio tilläggsspecialiteter.

3 Läkarnas och sjuksköterskornas specialistutbildning skulle på ett bättre sätt kunna samordnas under utbildningstiden.

4 Specialistutbildningen skulle på ett mer stringent sätt utgöra en tydlig del av en klinisk karriär som sätts samman med löneutveckling.

5 En specialistutbildning som tydligare kopplas mot de kliniska färdigheterna gagnar såväl vårdens som patienternas behov.

En förändring kräver godkännande från regeringen och vi kommer därför att ta upp frågan med ansvarigt departement. Med rätt kompetens på rätt plats skulle vi ta ytterligare steg mot att modernisera och rusta den svenska vården inför de behov som finns. Jag vill därför uppmana andra att ställa sig bakom förslaget så den svenska vården kan få vad den så tydligt behöver: fler specialistutbildade sjuksköterskor.

Relaterat material

”Lägg förslaget om förändrad utbildning i papperskorgen”

PETER CARPELAN

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landsting

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News