Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårt förslag om närakuter är betydligt bättre”

Publicerad: 7 september 2015, 05:00

Från vänster: Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP), Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd (M), Ella Bohlin, barn- och äldre­lands­tings­råd (KD), och Karin Fälldin, gruppledare (C) hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dåtiden är inte så rosenskimrande som S nu försöker få oss till att tro, skriver fyra allianspolitiker i Stockholm.


Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) skriver i Dagens Medicin att de ställer sig bakom Alliansens förslag till ny närakutstruktur i länet. Det är något som vi välkomnar och ser mycket positivt på. Det är bra för alla som bor i vårt län om vi kan hitta blocköverskridande lösningar och strategier för hur sjukvårdens tillgänglighet och struktur ytterligare kan förbättras för att gagna alla länsinvånare.

Med den nya närakutstrukturen vill vi erbjuda en ännu bättre akutsjukvård och skapa ett enhetligt utbud hos närakuterna. På så sätt skapar vi trygghet och tydlighet för patienterna, och samtidigt behöver inte sjuka patienter vänta i köer till akutsjukhusen.

I artikeln drar dock Ullberg och Larsson några felaktiga slutsatser. Om man som de försöker hävda att detta är samma system som fanns när Socialdemokraterna styrde landstinget bör man göra om hemläxan. Några tydliga skillnader i det vi nu föreslår är bland annat att:

■ Vårt förslag bygger på att det ska finnas en länsövergripande enhetlighet i närakuternas utbud av sjukvård. I den äldre strukturen som Socialdemokraterna nu vurmar för var det stora olikheter i innehållet på länets närakuter. Den geografiska spridningen av närakuter var också ytterst bristfällig, då det i vissa delar av länet helt saknades närakuter, samtidigt som det på andra håll var mycket tätt mellan mottagningarna.
■ Vi vill se en betydligt högre omhändertagandenivå med krav på konsultationsmöjligheter, bakjoursorganisation och en enhetlighet i att ställa diagnoser – även detta skiljer sig mot de tidigare mycket lägre ställda kraven på närakuterna från Socialdemokraterna.
■ Kopplingen mellan akutsjukhus och mindre sjukhus som vi kräver i den nya strukturen saknades tidigare. De nya närakuternas koppling till ett sjukhus leder till större möjligheter vad gäller hänvisningar, direktinläggning på geriatrisk avdelning och styrning av ambulanser. Något som också saknades vid Socialdemokraternas tid i styrande ställning i landstinget.

Vi i Alliansen uppskattar att Socialdemokraterna nu ställer sig bakom det nya förslaget om närakuter och vi ser fram emot fler gränsöverskridande samarbeten i framtiden. Även om vi förstår Socialdemokraternas önskan att göra vårt förslag till sitt eget får vi påminna Ullberg och Larsson om att dåtiden inte är så rosenskimrande som de nu försöker få oss till att tro.

Relaterat material

”Bra att Moderaterna förstår värdet av ett nytt närakutsystem”

MARIE LJUNGBERG SCHÖTT, ELLA BOHLIN, ANNA STARBRINK OCH KARIN FÄLLDIN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev