Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårt omdöme finns att läsa för alla lex Maria-ärenden”

Publicerad: 10 juli 2013, 07:27

Birgitta Hagström, Inspektionen för vård och omsorg, svarar på ett inlägg från Barnmorskeförbundets Ingela Wiklund.


Ingela Wiklund utgår i sin artikel från Socialstyrelsens tillsynsrapport 2013 där myndigheten konstaterar brister i vårdgivarnas internkontroll och kvalitetsarbete. Socialstyrelsens tillsyn på området övertogs den 1 juni av vår nybildade myndighet Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Wiklund ställer sig positiv till vårdgivarnas skyldighet att själva utreda och åtgärda negativa händelser. I de fall det är fråga om en bedömd allvarlig vårdskada anmäls händelsen till oss enligt lex Maria med en bifogad intern utredning.

Wiklund uppger att hon arbetat med händelseanalyser i analysteam i snart två år och inte en enda gång fått någon respons från Socialstyrelsen på de inskickade analyserna.

Vi känner oss därför föranledda att redogöra för lex Mariahanteringen på tillsynsmyndigheten.

Enligt Patientsäkerhetslagen har vårdgivaren skyldighet att utreda händelser som medför eller kunnat medföra vårdskador och allvarliga vårdskador för patienterna. I de fall allvarliga vårdskador konstateras ska en anmälan enligt lex Maria göras till IVO (så som till Socialstyrelsen intill nyligen). Till en sådan anmälan ska en intern utredning bifogas. Av lex Mariaföreskriften framgår vad en sådan intern utredning ska innehålla. Väljer vårdgivarna att göra en händelseanalys i stället för en intern utredning och bifoga den till lex Mariaanmälan, har IVO inga synpunkter på detta bara händelseanalysen innehåller de överväganden som föreskriften anger.

När en sådan utredning/analys når Inspektionen för vård och omsorg görs en värdering av utredningen mot bakgrund av föreskriftens krav. Finner vi att utredningen inte håller måttet begär vi kompletterande uppgifter av vårdgivaren. När utredningen kompletterats avslutas ärendet med ett beslut till vårdgivaren där vi meddelar om utredningen och vidtagna åtgärder motsvarar lagens krav eller inte. Är utredningen tillfyllest redan från början avslutas ärendet utan ytterligare krav på vårdgivaren.

Inspektionen för vård och omsorg fattar alltid ett beslut i alla lex Maria-ärenden där det framgår hur myndigheten värderat vårdgivarens interna utredning. Hur detta beslut sedan sprids i vårdgivarens organisation är ett ansvar för vårdgivaren.

Relaterat material

”Socialstyrelsen kastar sten i glashus”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev