Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Västra Götaland hade hanterat HPV annorlunda om det hade gällt män

Publicerad: 16 April 2008, 05:31

REPLIK Henrik Ripa svarar Jonas Andersson om en allmän vaccinering mot HPV.


Ämnen i artikeln:

KondylomHPV-vaccin

De sjukvårdsansvariga i Västra Götalandsregionen fortsätter att bedriva krypskytte mot ett införande av vaccinering mot de HPV-virus som är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Det är som om Socialstyrelsens ställningstagande för allmän HPV-vaccination för unga flickor inte skulle betyda något.

 Jonas Andersson (fp) skriver i en debattartikel i Dagens Medicin nr 13/08 att det kommer att dröja mer än 20 år innan allmän vaccinering mot HPV räddat livet på den första kvinnan om vaccinet håller vad det lovar och då till priset av 4 miljarder kronor.

 Är detta en rimlig användning av samhällets resurser med tanke på de stora behov som finns inom andra sjukvårdsområden, frågar han.

 Nej, naturligtvis inte. Men lyckligt­vis är Jonas Anderssons slutsatser följden av orimliga beräkningar.

 Samhällsekonomin gör nämligen också kortsiktiga vinster med ett vaccinationsprogram, särskilt med det HPV-vaccin som skyddar både mot livmoderhalscancer och kondylom, könsvårtor.

 Kondylom är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen och kostar samhället 51 miljoner kronor årligen, enligt Socialstyrelsens beräkningar. Som bieffekt av HPV-vaccination skulle behandlingskostnaderna för kondylom inom några år kunna nedbringas med mellan 82 och 90 procent.

 På längre sikt, efter ett antal års löpande vaccination, kan den totala årliga kostnadsbesparingen för sjukvården beräknas till mellan 130 och 185 miljoner kronor, beroende på vilket vaccin som används.

 Så långt pengarna, men vi får inte förlora fokus på huvudsaken, nämligen möjligheten att förhindra en dödlig kvinnosjukdom, livmoder­halscancer. Ett stort antal länder är i färd med att införa vaccination mot HPV, som på ett eller annat sätt bekostas av det allmänna, för unga flickor. Samtliga dessa länder måste naturligtvis liksom vi göra prioriteringar. Men så många kan inte samtidigt ha så fel.

 Jag har själv bekostat HPV-vaccina­tion för mina döttrar eftersom jag inte vill att de ska riskera att insjukna i en mycket smärtsam och svårartad cancerform som fortfarande drabbar 450 svenska kvinnor varje år. Uppseendeväckande nog lurades jag då av sjukvårdsupplysningen i Göteborg till läkare som inte lät mig få del av högkostnadsskyddet trots att Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beslutat om det. Det är en skam för Västra Götalandsregionen att som enda landsting uppmana läkarna att trotsa LFN och negligera högkostnadsskyddet. Vi bör göra tvärtom och råda unga kvinnor upp till 18 års ålder att utnyttja möjligheten till HPV-vaccination med högkostnadsskydd.

 I Västra Götaland är det bara föräldrar med pengar som kan skydda sina tjejer. Är det en rimlig utveckling?

 Jag är övertygad om att många föräldrar i likhet med mig betraktar det som en angelägen uppgift för samhället att tillhandahålla detta försvar mot en dödlig sjukdom. Finansieringen av allmän HPV-vaccination, som nu förhoppningsvis införs, blir en förhandlingsfråga mellan stat, kommun och landsting. Det är angeläget med en snabb lösning så att vaccinationsprogrammet inte fastnar i en dragkamp om pengar.

 Hade vaccinet gällt prostatacancer är jag övertygad om att frågan inte hade hanterats på det här sättet.

Henrik Ripa

Henrik Ripa (m)
 är ordförande i kommunstyrelsen i Lerum, styrelseledamot i Sveriges Kommuner och Landsting och före detta ledamot av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Ämnen i artikeln:

KondylomHPV-vaccin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev