Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vem bär ansvaret för stigande sjuktal bland läkare?”

Publicerad: 3 maj 2018, 05:00

Det är viktigt att problemet med läkarnas stigande sjuktal inte relativiseras eller läggs på individnivå i stället för systemnivå, skriver debattören.

Foto: Thinkstock

Det kan aldrig vara rimligt att ändra på läkarutbildning eller antagning för att förbereda blivande läkare på en sjuk arbetsmiljö, skriver läkaren Andreas Nyström. Dagens Medicin svarar direkt.


Det är glädjande att de stigande sjuktalen bland läkare äntligen börjar röna viss uppmärksamhet. I Dagens Medicin nr 16/18 ges frågan stort utrymme vilket är positivt, men tyvärr uppfattar jag att analysen av orsakerna är minst sagt grund.

Det finns stöd i forskning för att obalans mellan krav och kontroll (ansvar och mandat) samt bristande socialt och professionellt stöd i sin chef medför ökad risk. (1) Givet att vi inte tror att ansvaret (eller kraven) ökat dramatiskt, är sannolikt minskad autonomi/mandat för de kliniskt verksamma läkarna en viktig orsak till ökande sjuktal. Förutsättningarna för professionellt stöd hos chefen har också dramatiskt försämrats det senaste decenniet då det numer är ovanligt att en läkare har en kliniskt verksam läkare som chef. Lägg därtill New Public Management med ekonomistyrning ända in i patientmötet samt usla it-system så börjar bilden klarna.

Det finns forskare som tidigt varnade för detta. Aronsson och medarbetare har studerat läkares arbetsmiljö och sett en mycket negativ utveckling vad gäller inflytande i verksamheten och förekomst av illegitima arbetsuppgifter. (2,3)

Arnetz och medarbetare varnade redan 2002 för risken med ekonomiska styrsystem. (4) Trots alla varningar har dessa fenomen inte ifrågasatts utan tvärtom förstärkts, och när vi nu ser alla farhågor besannas verkar man fortfarande lika frågande hos myndigheter och SKL!

Varför inte intervjua några av dessa forskare samt läkare inom företagshälsovård med landsting/regioner som kunder?

Slutligen blir jag något bekymrad när jag läser ledaren i nr 16/18. Rubriksättningen och vissa stycken i texten ger uppfattningen att chefredaktören antyder att det är läkarnas egen skuld att sjuktalen stiger. Något liknande resonemang har aldrig förts när det rapporterats om andra yrkesgruppers sjuktal.

Det är av yttersta vikt att detta problem inte relativiseras eller läggs på individnivå i stället för systemnivå. Naturligtvis kan man föra ett resonemang om dagens yngre generation i stort skiljer sig åt från tidigare vad gäller ansvarskänsla, uthållighet och så vidare men det kan aldrig vara rimligt att ändra på läkarutbildning eller antagning för att förbereda blivande läkare på en sjuk arbetsmiljö!

Dagens Medicin svarar:

Det är självklart att läkarkåren ska vara med i samtalet

Andreas Nyström hittar åsikter jag varken haft eller satt ord på i min ledare. Utöver att påpeka arbets­givarens ansvar för arbetsmiljön har jag i texten påpekat det för mig helt självklara: Läkarkåren måste vara med och bestämma om hur yrket i framtiden ska se ut och på vilka villkor det ska utövas. Annars kommer andra att bestämma och resultatet att bli sämre.

Det jag ser är att Läkare­sällskapet försökte ordna en hel stämma om just denna fråga, som fick ställas in för att alltför få ville delta.

Jag ser att många läkare vill ha en läkare som chef, men att alltför få läkare vill vara den chefen.

Samtalet om framtidens läkarroll kan berika sjukvårdsdebatten.

Christina Kennedy, chefredaktör

Referenser

■ Karasek R, Theorell T. Healthy work. Stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York: Basic Books; 1990
■ Bejerot, E et al. Läkar­tidningen nr 5, 2011
■ Aronsson, G et al Läkar­tidningen nr 48, 2012
■ Arnetz, B et al Läkartidningen nr 22, 2002

ANDREAS NYSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev