Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Verktygen finns men vem blir först?”

Publicerad: 13 december 2016, 13:45

Kunskapen och verktygen finns för att utveckla vården. Vem blir först – en region, landsting eller kommun – att göra det, skriver TCOs ordförande Eva Nordmark, Peter Wallenberg, Carl Bennet och ytterligare fyra representanter för Forum för Välfärd i en debattartikel.


För ett par veckor sedan samlades ett hundratal ledande befattningshavare inom svensk vård och omsorg – representanter för olika organisationer, företag, politik, akademi samt offentliga och privata utförare – för en dag av diskussion med fokus på hur vi gemensamt kan utveckla svensk hälso- och sjukvård.

Internationella jämförelser visar att Sverige hamnar i topp när det gäller medicinska behandlingsresultat. Men svensk vård och omsorg står även inför omfattande utmaningar och nya lösningar behövs för att vi ska kunna fortsätta att utveckla en jämlik, personcentrerad, kunskapsdriven och kvalitetsstyrd hälso- och sjukvård. En ansenlig del av dessa lösningar – och som gör att vi kommer kunna nå våra mål snabbare och med bättre resultat – kommer vara digitala lösningar och användning av redan tillgänglig teknik där patienten sätts i centrum för vårdinsatserna.

Vi som skapat Forum för Välfärd vill vara en plattform för dialog och utvecklingsarbete. Vi bedriver också olika pilotstudier. Forumets fjärde pilot genomförs just nu med det Alerisdrivna Bollnäs sjukhus tillsammans med Region Gävleborg och Bollnäs och Söderhamns kommuner. Piloten har fokus på vårdens mångbesökare och omfattar konsultationer på distans, egenvård och monitorering på distans samt förbättrad ut- och inskrivningsprocess med digitala lösningar som möjliggörare. Vi arbetar med enklare kommunikationsvägar såsom videobesök med patienten eller personer i närheten av patienten samt att ge patienten verktyg, såsom en smart våg för hjärtsviktspatienter, och mer information för att bättre kunna hantera sin egen sjukdom. Även om det är för tidigt att utvärdera piloten så ser vi redan en större delaktighet och trygghet hos patienten samt en lugnare och mindre resurskrävande situation för personalen. Ett personcentrerat förhållningssätt där samarbetet mellan patienten, närstående, vårdperson och sjukvårdspersonal är i fokus i kombination med hjälp av teknik, skapar både högre vårdkvalitet, frigör resurser och leder till nya samarbetsvinster mellan vårdens olika aktörer.

På konferensen för några veckor sedan presenterade bland annat Richard Ashby, chef för Brisbane Metro South Health i Australien, hur hela Princess Alexandra-sjukhuset med 1050 bäddar ställde om till att bli helt digitalt på mindre än 18 månader. Som ett resultat av digitaliseringen kan de nu bland annat använda sig av helkroppsscanning kopplat till nyutvecklade algoritmer och diagnosticera leverfläckar med högre träffsäkerhet och mångfalt snabbare än traditionella metoder. Digitaliseringen möjliggör också att all information kan delas säkert mellan patient och alla sjukhusets olika vårdinrättningar. Detta är bara början av det som kan åstadkommas när en digital sjukvårdsmiljö kopplas ihop med artificiell intelligens, big data och kommunikationsteknologi.

När vi summerar konferensens diskussion riktar vi i Forum för Välfärd tre frågor till beslutsfattarna inom hälso- och sjukvårdssverige. Vem blir först - en region, landsting eller kommun – att: (1) i full skala införa digitala lösningar och skapa fundamentala incitament för vård- och omsorgsgivare att investera i digitala lösningar, (2) införa en aktiv preventionsagenda för sina invånare där digitala lösningar är ett viktigt stöd, (3) ha en fullt integrerad informationsmiljö där medborgare och alla utförare av vård- och omsorg enkelt och säkert kan arbeta med rätt information, vid rätt tid och på rätt plats?

För oss är det tydligt att insikterna, tekniken och kunskapen finns kring hur vi ska utveckla vården. Men det är väldigt utmanande att få det att hända. Genom vår styrelse har vi i våra pilotprojekt lyckats sammanföra olika aktörer i samhället.  Det är tydligt för oss att vi behöver en mångfald av aktörer för att utveckla vårt system och hitta nya lösningar och modeller för att öka kvaliteten och tillgängligheten, men också starkt och uthålligt ledarskap. Först då kan vi ta oss an välfärdens verkliga utmaningar.

För Forum för Välfärd:

Carl Bennet
Ordförande, Getinge

Börje Ekholm
VD,  Patricia Industries

Chris Heister
Landshövding, Stockholms län

Eva Nordmark
Ordförande, TCO

Anna Omstedt
Partner and Co-Founder, MedUniverse

Magnus Tyreman
Senior partner, McKinsey & Co.

Peter Wallenberg jr
Ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

CARL BENNET, BÖRJE EKHOLM, CHRIS HEISTER, EVA NORDMARK, ANNA OMSTEDT, MAGNUS TYREMAN, PETER WALLENBERG JR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev