Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vetenskap och beprövad erfarenhet är internationell”

Publicerad: 17 juli 2013, 11:08

Kritiken mot Gottfriesmottagningen innehåller inget påstående om huruvida patienterna blir hjälpta eller inte, utan mer om i Sverige accepterade metoder och rutiner, skriver allmänläkaren Wilhelm Jülke.


På reportageplats i Dagens Medicin nr 20/13 skildras hur läkare kritiserar Gottfriesmottagningen, grundad av professor emeritus i psykiatri Carl-Gerhard Gottfries. Kritiken innehåller inget påstående om huruvida patienterna blir hjälpta eller inte, utan mer om i Sverige accepterade metoder och rutiner. Det är då lätt att missa att vetenskap och beprövad erfarenhet är internationell.

Den första punkten i kritiken är att mottagningen initierar injektionsbehandling med vitamin B 12-preparat utan misstanke om B 12-brist. Det är emellertid sedan länge känt att kvicksilverförgiftning vid bland annat miljökatastrofer har framkallat nervskador av samma typ som man ser vid svår B 12-brist.

Det åligger såväl läkare som vår medicinalmyndighet att uppmärksamt följa den medicinska utvecklingen. Frågan om B 12 vid kroniskt trötthetssyndrom tas upp av tre utredningar på regeringens uppdrag: år 1997 i Riskutredningen av den internationellt erkände specialisten på kvicksilverfrågor professor Maths Berlin, år 2003 i Dentala material och hälsa (SOU 2003:53) bilaga 2 av professor Berlin och år 2006 i Dentala material och ohälsa på regeringsuppdrag till Stiftelsen Metallbiologiskt centrum Uppsala.

Det framgår att kroniskt trötthetssyndrom utgör en väsentlig del av problemen för patienter med amalgamproblem, och att behandlingsresultaten vid amalgamenheten i Uppsala – vilka inkluderade amalgamsanering och behandling med bland annat injektioner av B 12 – hjälpte mot kroniskt trötthetssyndrom. Det styrks ytterligare av utredningen 2006 från Stiftelsen Metallbiologiskt centrum och får sin förklaring i det faktum att kvicksilver lagras särskilt i lipidrika vävnader och celler såsom i det centrala nervsystemet och där hindrar upptag och funktioner av vitamin B 12.

Det handlar således inte alls om att behandla normal B 12-brist, utan tvärtom att åstadkomma kraftigt höjda nivåer för att förbättra nervsystemets och hjärnans funktioner. Detta faktum framgår således av tre utredningar på regeringsuppdrag som det åligger såväl medicinalmyndighet som läkare att känna till. Utredningarna har medverkat till det allt restriktivare handhavandet av amalgamavfall på våra tandläkarmottagningar och till det amalgamförbud som vi har i Sverige sedan 2009.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev