Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”VGR som arbetsgivare tar ansvar för alla yrkesgrupper”

Yrkesgruppen läkare i Västra Götalandsregionen når målbilden för jämställda löner och ingår därmed inte i lönesatsningen första året, replikerar hr-direktör Marina Olsson. (2 kommentarer)

Publicerad: 12 oktober 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marina Olsson, hr-direktör, Västra Götalandsregionen.

Foto: Catharina Fyrberg


Ämnen i artikeln:

Västra GötalandsregionenLönerLäkarförbundet

Västra Götalandsregionens, VGR, viktigaste tillgång är medarbetarna. VGR har tagit fram en partsgemensam handlingsplan för konkurrenskraftiga löner i sjukvården. Läkarförbundet har, tillsammans med flera andra fackliga organisationer, deltagit i arbetet. Parterna är överens om att inriktningen bör vara att behålla kompetens, öka lönespridningen och att prioritering ska ske mot det långsiktiga lönepolitiska målet att VGR ska ha jämställda och konkurrenskraftiga löner. 

Regionfullmäktige har beslutat att tilldela cirka 700 miljoner kronor under 2022 till 2024 (235 miljoner kronor per år) till en särskild lönesatsning för att uppfylla detta. Under 2022 sker fördelningen till de yrkesgrupper som ligger under riksgenomsnittet i medellön och som har längst kvar till att uppnå önskad lönestruktur utifrån jämställda löner. Yrkesgruppen läkare i VGR når målbilden för jämställda löner och ingår därmed inte i satsningen första året. 

Läs mer: Sjuksköterska blev utan löneökning – DO stämmer Region Västmanland 

Läkarna kommer liksom övriga grupper som inte ingår i satsningen för 2022 att omfattas av den särskilda satsningen 2023 och 2024. VGR som arbetsgivare tar ansvar för alla yrkesgrupper, olika yrkesgrupper har viktiga kompetenser och en stor roll i att få vården att fungera, vilket inte minst visat sig genom det fantastiska arbete som utförts under pandemin. VGR tar också ansvar för att ge alla yrkesgrupper förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

För ett hållbart arbetsliv är återhämtning central. För att främja läkares arbetsmiljö och i högre grad underlätta för att vila och återhämtning sker i nära anslutning till utförd jour eller beredskap träffades ett kollektivavtal om utbetalning av innestående jourkompensation som inte tagits ut i ledighet inom tolv månader. Under en övergångsperiod, just för att ge läkare större chans att ta ut ledighet, ingick VGR och Västra Götalands läkarförening ett kollektivavtal gällande övergångsbestämmelser om utbetalning av läkares innestående jourkompsaldo. 

Avtalet tecknades för att skapa möjligheter, främja och stimulera planering av återhämtning i form av kompensationsledighet. Chef och berörd medarbetare ska tillsammans arbeta för att hitta förutsättningar för uttag av kompensation för jour och beredskap i ledighet för dem som önskar. Fokus framöver kommer att vara att förlägga jourkompledighet i nära anslutning till utförda jour/beredskapspass. 

Jämställda, konkurrenskraftiga löner och återhämtning för medarbetare är oerhört viktiga för VGR som arbetsgivare. Vi fortsätter vårt intensiva arbete för detta, tillsammans med parterna.

Marina Olsson, hr-direktör, Västra Götalandsregionen

 

Replik på:

”Är VGR Sveriges sämsta offentliga arbetsgivare?”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-11-16

HR på Sahlgrenska verkar ha som uppgift att hålla nere lönerna. På min arbetsplats hade ett fåtal specialister sedan tidigare hamnat fel (lågt) lönemässigt. Detta justerades med att de fick stora delar av potten och vi andra fick precis över 2%. Det kan jämföras med att inflationen f.n. är på 3.1% enligt riksbanken. Tack för det Sahlgrenska!

Laboratorieläkare Sahlgrenska

 

2021-10-13

Dessvärre lär dessa utfästelser om lönesatsning falla platt, 235 miljoner per år är tyvärr för lite i sammanhanget då VGRs löner (och SUs löner i synnerhet) ofta är minst 10 % lägre än vad man erbjuds i andra regioner (för SU av andra sjukhus inom regionen). Låt oss leka med lite siffror. I VGR är drygt 4750 läkare heltidsanställda. Medellönen för läkare anställda av VGR 2020 var drygt 59600. 10 % löneförhöjning för dessa, vilket är i nederkant om man jämför med löneläge i t ex Halland, skulle innebära en ökad kostnad enkom för lön på cirka 340 miljoner. Lägg därtill arbetsgivaravgifter och tjänstepension. Då blir det inte många pengar kvar till all annan vårdpersonal som också är underbetalt. 

Förflutet på SU

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev