Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi agerar för säkrare IT-lösningar i vården

Publicerad: 27 mars 2008, 05:35

REPLIK Sveriges Kommuner och Landsting har intensifierat arbetet med ökad patientsäkerhet, skriver Håkan Sörman.


Pär Ansved efterlyser i sin debattartikel i Dagens Medicin nr 11/08 varför inte Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, reagerar och agerar när det gäller IT-system och patientsäkerhet. Det gör vi.

Det är inte acceptabelt att tusentals patienter varje år drabbas av vårdskador. Därför har SKL, landstingen och regionerna intensifierat arbetet med att öka patientsäkerheten. Det långsiktiga målet är att Sverige ska ha världens säkraste vård. För att klara det krävs bland annat bättre och säkrare IT-lösningar.

Ansvaret för detta åligger flera aktörer, både leverantörer och kunder. Integrerat beslutsstöd, till exempel för läkemedelshantering, är ett viktigt område som måste utvecklas. Tyvärr förekommer det också att nya system och uppdateringar levereras utan att ha testats i tillräcklig omfattning. Samtidigt måste kunderna också bidra till att testa och verifiera nya system och förändringar innan de driftsätts. Det måste också hos leverantören finnas en bättre beredskap för att kunna åtgärda de fel som upptäcks.

För att förbättra IT-systemen och öka patientsäkerheten och kvaliteten har ett arbete påbörjats med avsikten att kunna verifiera systemen med någon form av CE-märkning. Detta kommer att göras i samverkan mellan IT-leverantörer, kunder och Läkemedelsverket.

Den nationella it-strategin för vård och omsorg syftar i allra högsta grad till att öka patientsäkerheten. När information blir tillgänglig där den behövs över huvudmannagränser och kan följa patienten skapas mycket bättre förutsättningar för en ökad patientsäkerhet. Läkemedelsområdet är kanske det tydligaste och viktigaste området där tillgång till information är avgörande för en god patientsäkerhet och en säker behandling.

Det är svårt att helt förhindra mänskliga misstag. Därför måste det finnas system som gör det svårt att göra fel. Och som, när misstag ändå begås, fångar upp dessa innan en patient skadas.

Håkan Sörman

Håkan Sörman
 är vd för Sveriges Kommuner och Landsting

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev