Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi är beredda att föra dialog för att säkra tortyrskadevården”

Publicerad: 29 december 2017, 08:33

Malin Fijen Pacsay (MP), landstingsfullmäktigeledamot Stockholms läns landsting, fortsätter debatten om tortyrskadevården i Stockholm.


Som jag skrev i Dagens Medicin den 12 december är jag övertygad om att Stockholms läns landstings breda upphandling av “Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma och stressrelaterade problem” kommer leda till att tortyrskadade inte får den vård de behöver. Det kommer kosta både i stort individuellt lidande och i kostnader för samhället.

Jessica Ericsson (L) skriver i sin replik att hon är nöjd med upphandlingen och tror att kvaliteten ska bli bättre. Detta trots att alliansen nu ersätter Röda Korset, en organisation med hög trovärdighet och 30 års erfarenhet, med utförare som saknar erfarenhet. Hela repliken har ett omotiverat högt tonläge och visar brist på förståelse, inte främst mot mig utan mot de nuvarande utförarna och alldeles särskilt mot de tortyrskadade, vars röst aldrig hörs i media.

Som vanligt väljer alliansen i Stockholms läns landsting (SLL) att skylla sina egna problem på regeringen. Men att vara politiker är att ta ansvar både när det går rätt och när det blir fel. Röda Korsets Center för tortyrskadade flyktingar och Kris- och traumacentrum kommer tyvärr troligen inte att finnas kvar när alliansen väl upptäcker att vården inte fungerar.

Det behöver inte bli kaos i tortyrskadevården eftersom det finns avtalsalternativ. Det finns en form av avtal kallat Ideburet offentligt partnerskap (IOP) för att säkra att unik kompetens inom idéburen sektor kan få finansiering. Regionerna Skåne och Västra Götaland har sedan flera år IOP-avtal med Röda Korsets center. Även SLL har nyligen, efter mycket kritik öppnat upp för IOP med Ericastiftelsen för att säkra ett specialiserat vårdområde inom barn och ungdomspsykiatri där den idéburna aktören besitter den unika kunskapen.

Landstinget har ändå gjort bedömningen att området måste konkurrensutsättas. Men med tidig dialog i upphandlingen hade sannolikt vårdområdet aldrig ens breddats och kvalitetskriterierna utformats helt annorlunda. Inte minst hade det funnits krav på erfarenhet från utförarna såsom det gjorts för till exempel Ersta. Röda Korsets center och Kris- och traumacentrum har båda begärt överprövning av upphandlingen. Jag förespråkar, helt oavsett utfallet av överprövningen, att teckna ytterligare avtal specifikt för tortyrskadevården.

Jag och mitt parti, Miljöpartiet, är beredda att föra dialog om att hitta en lösning för att säkra tortyrskadevården i Stockholms län men det förutsätter att hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L), och Jessica Ericsson (L) åtminstone vill förstå problemet. Jag hoppas bara det inte dröjer för länge.

Relaterat material

”Tortyrskadade och andra som traumatiserats får mer och bättre vård”

”Tortyrskadade riskerar att stå utan vård”

MALIN FIJEN PACSAY

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev